Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Uitwisseling tussen ASV en INE

Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV) en het International Center of Electoral Training and Research (INE) van Mexico hebben van 25 april tot en met 28 april 2022 een virtuele workshop georganiseerd waarbij ervaring en kennis over de verkiezingen met elkaar is gedeeld. Aan de workshop hebben ook sprekers uit Canada, Panama en Costa Rica deelgenomen.

“Het delen van ervaring en kennis kan alleen leiden tot verdere verbetering van processen, procedures en activiteiten die we uitvoeren. Als verkiezingsorganisatie is het belangrijk om, om ons heen te kijken en na te gaan hoe andere landen bepaalde knelpunten aanpakken. Tegelijkertijd delen wij onze ervaringen en kennis uit Suriname. Het is een win-win situatie voor alle landen om van elkaar te kunnen leren”, zegt Rihanto Hardjopawiro als hoofd van het ASV. Op verzoek van het ASV zijn voor de vier dagen specifieke onderwerpen in het programma opgenomen zoals kiezersadministratie, trainingen en financiering van politieke partijen. Om goed te kunnen ingaan op de verschillende onderwerpen, is de eerste dag van de workshop gewijd aan de electorale systemen in Suriname, Mexico, Costa Rica, Panama en Canada. Mohamad Eskak, directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken hield een presentatie over het systeem in Suriname en de werkstructuur.

Verschillen en overeenkomsten

Hoewel de verschillende landen, verschillende systemen hebben, zijn er ook overeenkomsten bij de uitvoering van bepaalde verkiezingsactiviteiten. Mexico kent in tegenstelling tot Suriname geen oproepingskaart dat huis aan huis voor elke kiezer wordt bezorgd. Daar functioneert de identiteitskaart als oproepingskaart. Met het nummer dat is gekoppeld aan de identiteitskaart, wordt de kiesgerechtigde gedirigeerd naar een bepaald stembureau. Opmerkelijk is ook dat in Mexico de stembureauleden niet worden betaald om te werken op de dag van de verkiezingen. Zij krijgen enkel een tegemoetkoming voor voeding. Mensen werken toch graag op een stembureau, omdat ze vinden dat ze daardoor iets voor hun land kunnen betekenen.

Sessies

Tijdens de sessie over kiezersadministratie heeft Anastatia Kanape-Pokie, directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, de uitdagingen om het binnenland te kunnen aandoen, gedeeld met de participanten. Sabitrie Gangapersad van het ASV ging in op het voornemen om de werving van de eerste drie stembureauleden online te doen in plaats van door tussenkomst van de districtscommissarissen. De financiering van politieke organisaties, is nieuw voor Suriname. Tijdens dit onderwerp heeft Suriname als toehoorder meegedaan om de mogelijkheden van toepassing hiervan te bekijken. Aan de workshop hebben gemiddeld 70 participanten uit Suriname deelgenomen, waaronder de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken, leden van de verkiezingswerkgroepen, medewerkers van het ASV, leden van het Onafhankelijk Kiesbureau en het Centraal Hoofdstembureau, de districtscommissarissen en vertegenwoordigers van politieke organisaties.