Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Visserij

De visserijsector vormt de grootste sector in de Agrarische sector  in Suriname met ruim 35 procent van de productiewaarde en een exporthoeveelheid die ligt tussen de 35% en 40% van de totale export. Binnen de sector werken ruim 5000 mensen.
Om de totale kwalitieitszorg in het productieproces te garanderen bestaat er een opleiding Kwaliteitsmanager Visseriijsector die in samenwerking met het NATIN ( Natuur Technisch Instituut) wordt uitgevoerd.

Daarnaast zijn  6 personeelsleden van Viskeuringsinstituut (VKI) en 10 van het onderdirectoraat Visserij (ODVIS)  in november 2014  beëdigd tot Buitengewoon Agent van Politie (BAvP). Zij hebben nu de bevoegdheid van bijzondere opsporingsambtenaar en kunnen handhavingsmaatregelen treffen bij de controle op de naleving van de verschillende wetten met betrekking tot de visserij in Suriname.

 1. Wat is het voornaamste product in de visserijsector?
  De voornaamste producten die verwerkt en ge-exporteerd worfden zijn zeegarnalen en seabob garnalen. Suriname is momenteel op lijst 1 van de EU voor wat betreft de export van vis en visserijproducten.

 2. Welke bedrijven zijn bij deze export betrokken?
  De bedrijven die voornamelijk zorgen voor de verwerking en export van deze garnalen zijn:
  SAIL, SUJAFI, SIS en Heiploeg Suriname N.V. Suriname heeft officieel tien visverwerkingsbedrijven die vis exporteren en vier bedrijven die garnalen exporteren.

 3. Welke vorderingen zijn er gemaakt in de visserijsector tot nu toe?
  Enkele vorderingen in de visserijsector zijn:
  • Er is een model visrokerij Nickerie en Commewijne
  • in gebruik genomen.
  • De laboratorium- en kantoorfaciliteiten van het viskeuringslaboratorium zijn afgebouwd
  • en ingericht.
  • Herziening visserijwet en inwerkingtreding van de aquacultuurwet
  • Het onderzoek- en kweekstation aquacultuur is operationeel.
  • De kwaliteit van de visboxen is verbeterd om de kwaliteit van de vis veilig te stellen.
  • Er is een coöperatief vrieshuis en opslag ingericht om een betere prijs van de
  • afnemers gegarandeerd te krijgen.
    
 4. Wat houdt VMS -Vessel Monitoring System- in?
  Het Vessel Monitoring Systeem is veplicht voor vissers gesteld. Een Vessel Monitoring System (VMS) is een satelietvolgsysteem van het Onderdirectoraat Visserij die data verzamelt van de activiteiten van opererende visserboten op zee. Hiermee wordt ten eerste controle uitgeoefend op naleving van de voorwaarden vermeld in de vergunning afhankelijk van de visserijcategorie. Ten tweede wordt getracht het illegaal vissen in wateren die als broedgronden dienen en essentieel zijn voor de instandhouding van onze visrijkdom te voorkomen. Ten derde wordt de veiligheid op zee beoogd.

  Alle vissersboten worden geregistreerd. Het VMS draagt bij tot het realiseren van duurzame exploitatie van de visgronden. Alle vaartuigen, die gebruikmaken van trawlnetten voor visserij-activiteiten in territoriale wateren en de Exclusieve Economische Zone van Suriname, zijn door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij wettelijk verplicht gesteld. Dit staat in de visvergunning voor de categorieën trawlvisserij en lijnvisserij. Ook op vissersboten die niet van stroom zijn voorzien, kan een VMS aangesloten worden die werkt d.m.v. zonnepanelen.

 5. Hoe werkt een VMS?
  De geregistreerde boten krijgen een zender die aan de boot wordt bevestigd. De zender zendt  signalen via een satelliet naar een monitoring centrum die bij het Onderdirectoraat Visserij is gevestigd. De signalen worden zodanig verwerkt dat deze informatie via het internet beschikbaar is. Deze informatie wordt via een computer beoordeeld. De dataverzameling houdt in de positie, de snelheid en de koers van de vissersboten. Op elk moment kunnen de activiteiten van de in onze wateren opererende boten worden gevolgd ongeacht het gebied en de tijdstip.

  Houdt een booteigenaar zich niet aan de vergunningsvoorwaarden, dan worden door het ministerie van LVV disciplinaire maatregelen getroffen onder andere door een waarschuwing te geven en de visvergunning tijdelijk in te trekken (in ergere gevallen permanent).