Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Veeteelt

 1. Waaruit bestaat de Surinaamse veestapel?
  De Surinaamse veestapel bestaat grotendeels uit uit runderen, varkens, kippen, geiten, schapen, karbouwen, paarden, ezels, muildieren, eenden, doksen, kalkoenen, ganzen, parelhoenders, duiven en konijnen.

 2. Welke veesoorten zijn de belangrijkste in Suriname?
  De kippen en overige pluimvee, de runderen, varkens, en in mindere mate schapen en geiten worden als de belangrijkste veesoorten voor Suriname beschouwd. Hierbij valt te denken aan slachtveesector  en melkveesector. In de pluimvee sector is de productie van slachtkippen en eieren van belang.

 3. Wat is het beleid van de regering op het gebied van veeteelt ?
  • Het programma voor kwaliteitsverbetering van de veestapel wordt uitgebouwd door nieuw genetisch materiaal voor de runderen, kleine herkauwers en varkens te introduceren. Er wordt een opleiding voor Animal Health Assistants gestart in het kader van o.a. de verbetering van het dierziektebewakingssysteem.
  • Het project  Kleine herkauwers te Tibiti in Para wordt uitgebouwd. Het vermeerderingsbedrijf wordt verder uitgebouwd om de bijdrage aan de voedselzekerheid te vergroten. Dit houdt onder meer in de renovatie van woningen, aanschaf van vee-voeding supplementen, bouw van opstallen en verbetering van nutsvoorzieningen.
  • De Veeteeltwetgeving wordt aangepast.
  • Er wordt een vee-opvangbedrijf opgezet en opkoop van lokaal aangeboden vrouwelijke runderen om zodoende het voortplantingspotentieel van de nationale kudde optimaal in te zetten.
  • Ter versterking van de nationale kudde wordt de aanschaf van genetisch hoogwaardige dieren gecontinueerd.
  • Er wordt aan veevoederonderzoek gedaan op zoek naar  alternatieven voor groeivoeders bij runderen.
  • Er is behoud van genetisch materiaal van Criollo rassen van landbouwhuisdieren
  • Afbouw  van het nieuwe Slachthuis te Nickerie.