Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Financiën en Planning

Loonbelasting

  1. Wat verstaan we onder belastbaar loon ?
    U betaalt loonbelasting over het belastbaar loon.
    Het belastbaar loon is het zuiver inkomen verminderd met de belastingvrije som

  2. Wat zijn de tarieven voor loonbelasting?
    De belastingvrije som bedraagt SRD 2646,- per jaar

    De tarieven voor loonbelasting zijn als volgt: in SRD

0 – 2.6460%
2.646 – 11.356,808%
11.356,80 – 19.273,80 18%
19.273,80 – 30.193,8028%
Boven 30.193,8038%

Bij overwerk gelden de volgende tarieven per maand in SRD

Tot en met 5005%
500 – 1.10015%
Boven 1.100
25%