Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Financiën en Planning

Suriname medeoprichter van ‘Amazonia Forever’

Regenwoud én mensen belangrijk

Op 30 juni besloten zeven Amazone landen tijdens een vergadering in São Paolo, Brazilië, tot versnelde samenwerking tot behoud van het Amazone regenwoud, en de ontwikkeling van miljoenen mensen die er wonen.

De exploitatie van het Amazone regenwoud bereikt een punt waarbij de schade onherstelbaar wordt. Dat zal gevolgen hebben voor de hele aarde. Geld, kennis en samenwerking zijn nodig, zodat acties ondernomen worden om de schade een halt toe te roepen en het regenwoud te herstellen. De IDB is een belangrijke initiatiefnemer en heeft reeds $ 420 miljoen aan schenkingen en $ 1 miljard aan leningen geïnventariseerd.

Suriname was in São Paolo aanwezig met een delegatie onder leiding van minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning. De minister onderstreepte dat het woud belangrijk is maar ook de mensen die er leven. Financiële middelen voor behoud van het bos en de mensen moeten makkelijk toegankelijk en flexibel zijn, met zeggenschap voor lokale bevolkingen. Thema’s als ‘decent work’ en duurzame economie, onderwijs en gezondheid, betaalbaar transport en veiligheid werden aan de orde gesteld. Sommige faciliteiten zoals carbon credits lijken erg  aantrekkelijk maar zijn zo complex dat kleinere landen afhankelijk worden van brokers en deskundigen. Door samenwerking en het delen van kennis kunnen landen dat doorbreken. De minister pleitte verder voor een gezamenlijke lange termijn visie, en coördinatie van internationale verdragen waaronder de SDG’s, zodat initiatieven met elkaar samenwerken en niet concurreren.  

Het hoogtepunt van de vergadering was de ondertekening van een gezamenlijke verklaring waarin drie besluiten werden genomen. Ten eerste komt er een regionaal programma onder de naam ‘Amazonia Forever’ met steun van de IDB. Doel is om meer financiële middelen beschikbaar te krijgen, kennis te delen en de regionale samenwerking te coördineren. Het programma omvat financiering en technische assistentie. De gebieden van aandacht zijn onder meer: de lokale bevolking, integraal en duurzaam bosbeheer met aandacht voor wet en recht, leefsystemen, infrastructuur, duurzame steden en connectivity. Het programma gaat uit van actieve participatie van doelgroepen.   

Ten tweede is besloten dat de ministers van Financiën en Planning het programma coördineren. Ze worden daarbij bijgestaan door een technische groep van specialisten in klimaatverandering, biodiversiteit, water en natuurlijke hulpbronnen. De IDB zal hierbij helpen.
Ten derde is besloten tot een faciliteit om projecten voor te bereiden; belangrijk is om financiering makkelijk en snel toegankelijk te maken.   De vergadering werd bijgewoond door de ministers van Financiën en Planning van Brazilië, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru en Suriname. De uitkomsten van deze meeting worden op de Amazon Presidential Summit begin augustus in Belém, Brazilië bekrachtigd door de presidenten.