Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Financiën en Planning

Suriname en Nederland ondertekenen overeenkomst schuldherschikking-Paris Club

Op maandag 21 november is in Den Haag, Nederland, de bilaterale overeenkomst tussen Suriname en Nederland getekend in het kader van de schuldherschikking onder de Paris Club overeenkomst. De Minister van Financiën en Planning a.i, A. Ramdin en de Nederlandse Staatssecretaris, Marnix van Rij ondertekenden de overeenkomst namens de beide landen.

Dit is de tweede bilaterale overeenkomst die getekend is in het kader van het akkoord dat bereikt is tussen de Club van Parijs en de Staat Suriname op 22 juni 2022. Binnen de Club van Parijs is er gesproken over bilaterale schuldherschikking met Frankrijk, Nederland, Israël, Italië en Zweden ter waarde van ca. USD 95 miljoen. Op 12 oktober is de eerste overeenkomst met Frankrijk getekend over schuldherschikking van de leningen met de Agence Française de Development (AFD).

De schuld die met Nederland herschikt is, is een schuld aan de ING Bank ter waarde van Euro 23,9 miljoen die in 2014 was aangegaan met een staatsgarantie van de Nederlandse overheid. De lening is gebruikt voor de bouw van de Carolina brug. De financiële voorwaarden van de lening waren een rentevoet van Euribor 6 maanden plus 4,3% en een looptijd van 11,5 jaar.

Per ultimo 31 december 2021 bedroeg de schuld ca. Euro 13 miljoen, waarvan de achterstanden waren opgelopen tot ca. Euro 4 miljoen. Bij de herschikking van deze schuld is overeengekomen dat de achterstanden voor 60 procent in november 2022 worden betaald en de resterende 40 procent in november 2024.

De totale schuldenlast betaling (interest en aflossing) over de jaren 2022 – 2024 worden in de periode 2030 tot en met 2036 afgelost tegen een vaste rentevoet voor de Euribor 6 maanden van 0,291 % gedurende deze periode. Gezien de stijgende rentevoeten in de wereld betekent dit voor Suriname niet alleen een verminderde interest last, maar ook een veel lagere schuldenlast betaling in deze periode. In 2024 zal besloten worden hoe de restant schuld van ca. Euro 1,2 miljoen zal worden afgelost.

Gezien dhr. van Rij de Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst is, werd er ook aandacht besteed aan de bestaande samenwerking tussen Suriname en Nederland op het gebied van de Belastingen. Via het Makandra project zijn reeds twee belasting projecten tussen de beide landen in uitvoering en die lopen goed. Waar nu temidden van de belastinghervormingen de nodige aandacht voor is gevraagd, is de beschikbaarstelling van experts. Het betreft hier experts die naar Suriname komen waarbij on the job aan kennisoverdracht en training van het lokaal personeel wordt gedaan. Van Nederlandse zijde werd vanwege eigen tekorten, waar mogelijk, hiertoe alle steun toegezegd.