Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Financiën en Planning

SURINAME EN FRANKRIJK TEKENEN OVEREENKOMST SCHULDHERSCHIKKING

Suriname en Frankrijk hebben op dinsdag 11 oktober een overeenkomst getekend om de uitstaande schulden te herschikken. Daarvan is een deel achterstallig, terwijl een ander deel niet achterstallig is. In de overeenkomst zijn uitspraken gemaakt over de uitstaande achterstallige betalingen tot en met 2021 en de schuldenlast van 2022-2024 tot bedrag van € 17,8 miljoen. Het gaat om bedragen die afgelost moeten worden aan de Agence Française de Development (AFD). De schuld wordt overgenomen door de Centrale Bank van Frankrijk (Banque de France) en Suriname moet dan aflossingen doen aan deze bank. De achterstallige betalingen zullen in twee keer afgelost worden en wel in november 2022 en 2024, terwijl Suriname de schuldenlast over 2022-2024 herfinanciert en aflost in de periode 2029 tot en met 2041 aflost. Over het bedrag van herfinanciering wordt een rente van 0,75% berekend (“all charges and fees included”). Hiernaast zal Suriname nog een klein bedrag rechtstreeks aan de AFD betalen nl. voor de periode voorafgaand aan de herfinanciering. Over de niet achterstallige uitstaande schuld van ca. € 25,1 miljoen worden in 2024 verdere afspraken gemaakt.

De overeenkomst met Frankrijk vloeit voort uit het akkoord met de Club van Parijs, welke op 22 juni was getekend. Op basis van het akkoord met de Club van Parijs kon verder met elk lidland afzonderlijk verder worden onderhandeld totdat een overeenkomst wordt bereikt. Hier is de afgelopen maanden aan gewerkt met diverse leden van de Club van Parijs en Frankrijk is het eerste land waarmee een definitieve overeenkomst is bereikt.

Met de herfinanciering krijgt Suriname ruimte om de schuld aan Frankrijk over een langere periode af te lossen en zonder boetes over de achterstallige betalingen. Tevens wordt hiermee de relatie op het gebied van ontwikkelings- en financiële samenwerking weer genormaliseerd.

Van de Franse kant werd de overeenkomst getekend door Emmanuel Moulin (directeur-generaal van het ministerie van Financiën van Frankrijk) en van de Surinaamse kant door minister Albert Ramdin in zijn hoedanigheid als minister van Financiën ad interim. De minister bedankte de Fransen voor hun positieve attitude tijdens de onderhandelingen, hetgeen het goed nabuurschap en de goede samenwerking die er op vele fronten is, aantoont. Ook bedankte de minister Lazard Freres, het bureau dat de Surinaamse overheid tijdens deze onderhandelingen heeft bijgestaan.

De ondertekening vond plaats in bijzijn van de Administrator General van het Bureau voor de Staatsschuld, Malty Dwarkasing, en een deel van de delegatie die de jaarvergadering van de IMF en Wereldbank bijwoont. In de komende dagen staan er nog een aantal gesprekken met diverse schuldeisers op de agenda.