Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de Vice President

Stichtingen vragen steun ontwikkeling plantages

Stichting Nazaten de Vlugt-Nunes, Stichting Delmaryphe en Stichting Mailo- Miesie-Minke hebben een bezoek gebracht aan Waarnemend(Wnd) President Ronnie Brunswijk. Het doel van hun bezoek, op 4 juli 2023, is de Wnd President te informeren over het verzoek van genoemde Stichtingen om de verlaten plantages in grondhuur te krijgen.

Het gaat hierbij om de plantages Johannnesburg en plantage de Vlugt en Trouw, gelegen aan de Commewijnerivier,Cotticarivier en de Orleanekreek. Deze plantages zijn inmiddels verlaten en na bijkans 100 jaar terug in overheidsboezem. De organisaties zijn sedert 2008 bezig met diverse onderzoekingen over historie en verworvenheden van hun stamouders van Afrika en Europa. De Stichtingen hebben plannen voor het plaatsen van een slavenmonument op plantage Johannesburg en plantage Vlugt en Trouw. Verder willen ze de plantages ontwikkelen door onder anderen fruit te telen. Ook willen ze helpen met het bevorderen van het toerisme en werkgelegenheid.

De Wnd President toonde zich zeer geïnteresseerd in de plannen van de stichtingen. Hij heeft van de gelegenheid gebruikt gemaakt om contact op te nemen met de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Dinotha Vorswijk. Afgesproken is dat er alles wordt gedaan, om de organisaties de mogelijkheid te bieden de plantages tot ontwikkelen te brengen.

De voorzitter van de Stichting Nazaten de Vlugt-Nunes, Ivan de Vlugt, is onder de indruk van de snelle aanpak van de Wnd President. Hij kijkt uit naar het moment dat het ontwikkelingstraject van start kan gaan.

All reactions:

6363