Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Somohardjo wilt loonsom omlaag van 14 % naar 7% van het bbp

Om een productief en efficiënt functionerend overheidsapparaat in het algemeen en de hervorming van het landsdienarenbestand te bewerkstelligen, zijn er op 30 augustus en 1 september vier werkgroepen geinstalleerd. Deze werkgroepen zullen zich onder andere bezighouden met activiteiten die uitgevoerd worden in het kader van de Task Force Public Sector Reform (PSR). Een van de belangrijkste als ook het efficienter maken van de overheid PSR-activiteiten is om de loonsom te verminderen.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) gaf te kennen, dat de loonsom momenteel 14% bedraagt van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit is volgens de minister veels te hoog en wilt graag dat dit percentage in 2024 met 50% omlaag wordt gebracht naar 7%. De BiZa minister gaf aan, dat het landsdienarenbestand reeds lang aan hervorming toe is. “Helaas zijn er door de jaren heen, meer personen dan noodzakelijk in dienst genomen waarbij er een explosieve groei in dienst name in de periode 2015 tot en met 2020 van 17000 nieuwe ambtenaren.

Er is hierover gebrainstormd door de regering wat heeft geresulteerd in het goedkeuren van uitvoeringsplan PSR met in de komende periode twee belangrijke activiteiten namelijk de verplichte landsdienaren registratie en het aanbieden van stimuluspakketen. De regering Santhoki/Brunswijk onderstreept met deze aktiviteiten gekoppeld aan een tijdlijn de noodzaak van PSR. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de leden van alle werkgroepen hun beste beentje zullen voortzetten. “Niet voor niets komt “WERK” in werkgroepen voor, ik ben er van overtuigd dat jullie hard aan de slag gaan voor een beter, efficiënter en slankere overheid wat ten goede zal zijn van heel Suriname.

De vier werkgroepen zijn als volgt:

Werkgroep Absorptie Ambtenaren in de Private Sector (afgekort WAAPS);
a) Dhr. W. A. Hiralal (Voorzitter) Vereniging Surinaams Bedrijfsleven
b) Dhr. M. Karioredjo (Ministerie van Binnenlandse Zaken)
c) Dhr. S. Nirmal (Ministerie van Binnenlandse Zaken);
d) Dhr. K. V. Ganesh (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven);
e) Dhr. W. Bilkerdijk (Associatie van Surinaamse Fabrikanten);
f) Dhr. R. Soeklal (Associatie van Surinaamse Fabrikanten);
g) Dhr. E. Etman (Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken) en
h) Mevr. S. Chotkan-Somai (Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken).

Deze werkgroep zal voornamelijk het contact moeten onderhouden met de particuliere werkgevers- en bedrijfsorganisaties.

Werkgroep Communicatie & Overleg:
a) Mevr. T. J. Thomas (de voorzitter) Taskforce lid Ministerie van Binnenlandse Zaken:
b) Dhr. G. Tarsa (lid) Communicatie Unit ministerie van Binnenlandse Zaken;
c) Mevr. S. Santokhi (lid) Kabinet van de President
d) Mevr. T. J. Moerawi (lid) Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

De voornaamste taken van deze werkgroep zijn: het in overleg treden met vakorganisaties, departementale actoren, het bedrijfsleven en overige stakeholders. De algemene informatie t.b.v. de voorlichting of de voorlichting zelf over PSR geschiedt ook vanuit deze werkgroep.

Werkgroep Data & Research:
a) Dhr. J. Ramsaran (Voorzitter) Taskforce lid Ministerie van Binnenlandse Zaken;
b) Dhr. N. Algoe (lid) Taskforce lid Ministerie van Binnenlandse Zaken;
c) Dhr. A. Amatkarijo (lid) Ministerie van Financien en Planning;
d) Dhr. H. Sidoel (lid) Ministerie van Binnenlandse Zaken:
e) Dhr. D. Kasanmoesdiran Kabinet van de President.

De taakstelling van deze werkgroep is: de daarvoor in aanmerking komende personele bestanden te actualiseren, datasystemen ontwikkelen t.b.v. personeelszaken, data verzamelen en analyseren aan de hand van landsdienarenregistraties en bouwstenen aanreiken voor de voortgaande digitalisering van personeelsinformatie waaronder geautomatiseerde bezoldigingssystemen. Daarnaast ook het in kaart brengen van de administratieve organisatie en processen maakt ook deel uit van de taken.

Werkgroep Regelgeving & Richtlijnen
a) Mevr. S. Boldewijn Taskforce lid Ministerie van Binnenlandse Zaken:
b) Mevr.S. Kowlesar (lid) Ministerie van Binnenlandse Zaken
c) Mevr. F Habieb (lid) Ministerie van Binnenlandse Zaken;
d) Mevr. D. Karijachana Ministerie van Justitie en Politie
e) Dhr. M. Miskin

De voornaamste taken zijn: het tot stand te brengen van regelgeving, het formuleren van richtlijnen en draaiboeken voor de uitvoering van PSR-activiteiten. Het voorgestane regeringsbeleid wordt geborgd in uitvoerbare en te handhaven regelgeving. Daarnaast ook het wijzigen van o.a. de Personeelswet en de Ambtenarenpensioenwet 1972 zijn enkele taken van deze werkgroep.