Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Overdracht audioarchief afdeling Cultuurstudies aan NAS

Op dinsdag 27 september 2022 vond de ondertekening plaats van het overdrachtsdocument van het audioarchief (sectie Hindostanen) van de afdeling Cultuurstudies aan het Nationaal Archief Suriname (NAS). Het overdrachtsdocument werd ondertekend door de onderdirecteur van het Directoraat Cultuur, dhr. Clifton Braam en de nationale archivaris, mw. R. Tjien Fooh- Hardjomohamad. Bij de ondertekening waren ook aanwezig het Onderhoofd van het NAS, mw. A. Hofwijks- Koenders, de sectiechef van Film, Video en Audio (FVA), dhr. R. Carrot en collega’s en de sectiechef van Inspectie en Selectie, mevr. X. Sahit.

Meteen na de ondertekening van het overdrachtsdocument van het audioarchief van de sectie Hindostanen, overhandigde mw. R. Tjien Fooh een externe harddisk bevattende het digitaal audioarchief van de sectie Javanen aan onderdirecteur Clifton Braam. Dit archief werd eerder op 6 april 2021 door het Directoraat Cultuur overgedragen aan het NAS voor conservering en digitalisering. Ruim 500 casettebandjes werden gedigitaliseerd en beschreven door een medewerker van Cultuurstudies, die speciaal voor deze aktiviteit voor een korte periode bij het NAS de werkzaamheden verrichtte. Het audioarchief van de Javanen bevat interviews van o.a. cultuurdragers die over dans en muziek, de taal en andere culturele uitingen geinterviewd werden.

Met het Directoraat Cultuur is afgesproken dat na conservering en digitalisering van het audioarchief van de sectie Hindostanen, zij ook een digitaal exemplaar ontvangen van dit materiaal. De komende periode zullen voorbereidende werkzaamheden worden verricht door Cultuurstudies voor de gefaseerde overdracht van het audioarchief van de sectie Creolen.

Het conserveren en behouden van het audioarchief van de afdeling Cultuurstudies beschouwt het NAS als een prioriteit, omdat dit audioarchief een unieke en waardevolle bron is van het immaterieel cultuur erfgoed van ons volk. Het Directoraat Cultuur en het Nationaal Archief hebben daarom de handen ineengeslagen om de audiocollectie berustend bij de afdeling Cultuurstudies veilig te stellen voor het publiek.