Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de Vice President

Opzet drinkwaterprojecten met Belgische steun gaat door

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is al geruime tijd bezig voorbereidingen te treffen voor de uitvoering van onze drinkwaterprojecten in het binnenland. De regering van België had een grant gegeven aan Suriname voor de eerste fase, de pilot fase, van dit project waarbij al vijf drinkwaterinstallaties zijn geïnstalleerd.

Het Belgische bedrijf BOSAQ was belast met de bouw van de installaties. Het ligt in de bedoeling om bij de tweede fase, dit project uit te breiden naar meerdere dorpen in het Boven–Suriname gebied.

Voor de financiering van deze tweede fase is door tussenkomst van BOSAQ een financiering middels een lening van de KBC bank in België mogelijk. Deze week is de directeur Jacob Bossaer van BOSAQ in Suriname om meer te praten over de stand van zaken met betrekking tot de lening. Bossaer heeft op dinsdag 12 juli 2022 ook een werkbezoek gebracht aan Vice President (VP) Ronnie Brunswijk op diens kabinet. Hij werd vergezeld door ondernemer Andrew Baasaron.

De VP heeft meteen alle nodige assistentie verleend om het verdere proces voor de goedkeuring van de lening door de regering mogelijk te maken.

Het gaat om een lening van Euro 3.2 miljoen, waarvan reeds een bedrag van Euro 250.000,- door Suriname betaald is aan het bedrijf. De lening heeft een looptijd van 5 jaar tegen een rente van 2.1 %. De eerste aflossing van de lening is 18 maanden na de start van het project. De concept leningsovereenkomst is reeds gestuurd naar Financiën ter beoordeling.