Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Nieuwe raad moet Kustwacht versterken

De Kustwacht Suriname beschikt over een nieuwe Raad voor de Kustwacht (RvK). De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo deed de installatie van de RvK, op maandag 19 juli 2021 op het hoofdkantoor van de Kustwacht aan de Cornelis Jongbawstraat. Dit in bijzijn van Biza-directeur, Mohamad Eskak en de waarnemend directeur van de Kustwacht, Radjoe Bhola.

Minister Somohardjo gaf aan dat de leden van de RvK een belangrijke rol mede te vervullen hebben in het goed functioneren van de Kustwacht. “De raad moet de nodige ondersteuning bieden door onder andere toezicht te houden op het bestuur van de Kustwacht Suriname teneinde te geraken tot het formuleren van een integraal beleid voor de kustwacht.” Naar aanleiding hiervan bestaat de RvK uit vertegenwoordigers van verschillende ministeries, waarvan de selectie zorgvuldig heeft plaatsgevonden. Hij deelde verder mede dat vanwege de Covid-19 pandemie de raad twee maanden later is geïnstalleerd dan aanvankelijk was gepland.

Minister Somohardjo zei dat de nodige instructies gegeven zullen worden voor het opstellen van het beleidsplan, het operationeel jaarplan, de begroting en het jaarverslag in samenspraak met de waarnemend directeur van de Kustwacht. “Kortom de raad dient er samen voor te zorgen, dat de bedrijfsvoering van de Kustwacht Suriname op orde is, teneinde te geraken tot een gecoördineerde uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden, zodat een hogere graad van efficiëntie in het functioneren van de Kustwacht kan worden bereikt”.

Bhola benadrukte, dat het beschikken over een RvK één van de belangrijkste pijlers is van de Kustwacht. Als waarnemend directeur van de Kustwacht en namens zijn staf, gaf hij aan dat er grote verwachtingen zijn. Bhola zegde de RvK alle steun toe. “U bent vrij om vragen te stellen, indien u het nodig acht. U bent vrij om te komen naar de Kustwacht wanneer u onduidelijkheden heeft, want zonder de raad kunnen wij geen stappen maken”, aldus de waarnemend directeur. Met de komst van de RvK verwacht hij dat het ontwikkelingsproces van de organisatie hierdoor versneld ter hand kan worden genomen.

Rudy Roeplal, voorzitter van de RvK, bedankte de regering voor het gestelde vertrouwen. De RvK wil zaken die geparkeerd waren, wederom oppakken. “Wij hopen inderdaad op een harmonieuze samenwerking in dialoog met uiteraard, de waarnemend directeur van de Kustwacht, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en overige actoren binnen de keten van veiligheid, waar de kustwacht een wezenlijk deel van uitmaakt.” De RvK bestaat verder uit de leden: S. Ramlall (Kabinet President), F. Hardjopawiro (Biza), P. Amritpersad (LVV), A. Waterberg (JusPol), C. Griffith (NH), W. Kioe A Sen (Defensie), M. Wijnerman (Financien & Planning) en F. Lila (TCT). Na de installatie zijn er werkafspraken gemaakt tussen de RvK en de waarnemend directeur van de Kustwacht.