Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Financiën en Planning

Na schuldherschikking met Frankrijk, vervolg uitvoering Albina Hospitaal

In het jaar 2008 was voor de verbetering van de gezondheidszorg specifiek in het disctrict Marowijne een lening van Euro 15 miljoen gesloten tussen Suriname en de Agence Française de Developpement (AFD). Deze lening was voor de bouw van een ziekenhuis te Albina. Hiermee zou de toegang tot de primaire zorg worden verbeterd. In augustus 2017 vond de technische oplevering van het ziekenhuis plaats. Echter was het ziekenhuis niet  operationeel, vanwege onder andere gebrek aan apparatuur en enkele noodzakelijke technische aanpassingen.

Voor deze aanpassingen aan het ziekenhuis, waren financiële middelen nodig. In juni 2019 werd daarom een additionele lening door de AFD verstrekt voor een bedrag van Euro 5 miljoen. Deze middelen zijn bestemd voor de additionele technische werken, aanschaf van medisch apparatuur en financiering van project management, contractors en supervisors. De looptijd van de Euro 5 miljoen lening was van juni 2019 tot en met 31 december 2023. De uitvoering van dit project ligt bij het ministerie van Volksgezondheid.

Mede vanwege de Covid pandemie traden er vertragingen op in de uitvoering. Daarnaast werd het project in 2020 stopgezet vanwege de schuldherschikkingen met het IMF programma. Frankrijk (AFD) is een van de lidlanden van de Paris Club met wie er ook een schuldherschikking moest plaatsvinden. Na het bereiken van de overeenstemming met de Paris Club moest met alle individuele landen nog een finale overeenkomst worden getekend. Frankrijk was het eerste land met wie Suriname de schuldherschikkingsovereenkomst heeft getekend in oktober 2022. Op basis hiervan is in nauwe samenwerking met de AFD, het Ministerie van Financiën en Planning en Volksgezondheid gewerkt aan de opstart van dit project. Er werd door een externe missie een analyse gemaakt van de huidige stand van zaken van het ziekenhuis en een actieplan om het Albina ziekenhuis te operationaliseren.

Op 22 juni vond hiervoor de ondertekening van een amendement op de leningsovereenkomst plaats waarbij de looptijd van het project werd verlengd van 2023 naar 2027. Het beschikbaar bedrag ter financiering van het actieplan is heden Euro 4.9 miljoen. Met deze ondertekening wordt het project voortgezet en moet het Albina ziekenhuis in de primaire gezondheidszorg van de bewoners van Albina voorzien. De overeenkomst werd getekend door Minister van Financiën en Planning, hr. K. Raghoebarsing en hr. C. Trottmann, Directeur Three Oceans Department van de AFD.

Vermeldenswaard is dat het Albina ziekenhuis reeds enige tijd een samenwerkingsovereenkomst heeft met het ziekenhuis in St. Laurent waarbij patiënten voor het revalideren naar het Albina ziekenhuis worden overgebracht terwijl ook trainingen aan het personeel en andere uitwisselingsprogramma’s plaatsvinden.