Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Monitoring en evaluatieplan voor Gendervisiebeleidsdocument 2021 – 2035

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) heeft op 26 en 27 januari in het Lala Rookhgebouw een tweedaagse workshop gehouden, om te komen tot het finaliseren van het concept monitoring-en evaluatieplan voor het Gendervisiebeleidsdocument 2021-2035. Dit proces is in het laatste kwartaal van 2018 opgestart door BGA, welke een Beleidsgebied is van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa).

Vanaf toen zijn alle belanghebbenden betrokken bij het ontwikkelen van een nationaal genderbeleid. 
Dit resulteerde in 2019 in de ontwikkeling van het Gendervisiebeleidsdocument 2021-2035. 

Simultaan hieraan werd het Genderactieplan 2019-2020 ontwikkeld, welke als leidraad zou dienen voor de komende jaarlijkse werkplannen. 
Hiertoe is in 2021 het eerste werkplan ontwikkeld en heeft het BGA de uitvoering van dit plan geëvalueerd en vervolgens met input van stakeholders het volgend werkplan van 2022, verder ontwikkeld.

In maart 2021 is aanvang gemaakt met het ontwikkelen van een monitoring- en evaluatieplan met als bijlage een raamwerk voor het meten van genderresultaten en een raamwerk voor het monitoren van wet- en regelgeving. 

Dit is noodzakelijk om de gewenste resultaten te bereiken.

Met dit plan zullen het BGA en alle stakeholders in staat zijn om voor de komende 5 jaren, kwalitatieve evaluaties uit te voeren. Hierdoor kan de koers van het lang ter-mijn genderbeleid tijdig bijgestuurd worden.

“Ter aantoning dat deze activiteit niet op zichzelf staat en om de vervulling van andere cruciale verantwoordelijkheden van het BGA te bevorderen, is het passend u te informeren dat we momenteel verkeren in het proces van het evalueren van het gender-actieplan 2022 en tegelijkertijd het opstellen vanhet actieplan voor 2023’, verklaarde  minister Bronto Somohardjo van Binnelandse Zaken in zijn toespraak. Hij gaf verder aan dat het opstellen en evalueren van de vorige actieplannen vanwege uiteenlopende interne als externe factoren zeer  uitdagend is geweest. De BiZa minister hoopt dat met de workshop de inzichten van stakeholders de implemen-tatie, monitoring en evaluatie zullen verbreden, zodat in de toekomst resultaatgericht kan worden gewerkt. Het BGA is samen met een grootdeel van de aanwezigen al bijna een jaar bezig input te geven aan de totstandkoming van het monitoring- en evaluatieplan welke gekoppeld is aan het gendervisie beleidsdocument.

Het succes van dit plan staat en valt met de inzet van ons allen, onderstreepte Somohardjo in zijn woord van dank aan de aanwezigen.

De BiZa bewindsman was zeer erkentelijk naar de Canadese overheid, die middels de Canada-CaricomExpert Deployment Mechanism and Catalyse+, dit project zowel technisch als financieel heeft ondersteund.
De samenwerking met de Canadese overheid is vanaf 2018 en tot nu toe zeer aangenaam en vruchtbaar.

Onder de aanwezigen waren de Canadese ambassadeur in Suriname en de Canadese Hoge Commissaris in Guyana Mark Berman, gender deskundige Cheryl Hebert, programma manager Canada-Caricom Expert Deployment Mechanism and Catalyse+ (CCEDM) en overige stakeholders.