Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Financiën en Planning

Directoraat PLOF

Directoraat Planning en Ontwikkelingsfinanciering

Het Directoraat Planning en Ontwikkelingsfinanciering is belast met de coördinatie van de  middellange- en korte termijnplanning alsook met de werving en het beheer van fondsen die voor de uitvoering van ontwikkelingsplannen en -projecten via ontwikkelingspartners en internationale financieringsinstellingen beschikbaar zijn.

Op het Directoraat zal gewerkt worden aan het versterken van de plancapaciteit in het kader van de voorbereiding van de uitvoering van duurzame ontwikkelingsactiviteiten met participatie van staats- en niet staatsactoren in de beleidsvoering- en de planningscyclus. Hierbij wordt in beschouwing genomen de nationale ontwikkelingsplanning op lange, middellange en korte termijn op basis van het nationaal ontwikkelingsbeleid. Verder ziet het Directoraat er op toe dat de beschikbare financiële middelen effectief worden ingezet waarbij reguliere monitoring en evaluatie een belangrijk onderdeel zijn.

Het nationaal ontwikkelingsprogramma zal de leidraad zijn bij de samenwerking met de verschillende internationale en regionale financieringsinstellingen voor financiële en technische ondersteuning. Mede in dit kader zijn diverse samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met onder andere de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), de Wereldbank (WB), de Caribbean Development Bank (CDB), de Agence Française de Development (AFD), de Islamic Development Bank (IsDB), de Europese Commissie (EC), het OPEC Fund for International Development (OFID), de European Investment Bank (EIB), het Kuwait Fonds en het Green Climate Fund (GCF).