Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Onderdirectoraat Algemeen Beheer

De afdelingen die onder dit Onderdirectoraat ressorteren:

 • Onderhoudsdienst en Technische Dienst;
 • Bewakingsdienst;
 • Typeafdeling;
 • Transport- en Huishouddienst;
 • Financiële en Begroting Zaken.

Taken van dit Onderdirectoraat:

 • Het houden van toezicht op de financiële huishouding van het Directoraat Binnenlandse Zaken;
 • Het (effectief) (doen) bewaken van de objecten van het Ministerie;
 • Het coördineren en verrichten van (kleine) bouw- en reparatiewerkzaamheden aan de objecten van het Ministerie;
 • Het onderhouden van het interieur en exterieur van de objecten van het Ministerie;
 • Het onderhouden van het terrein van het Ministerie;
 • Het coördineren en begeleiden van het transportgebeuren op het Ministerie;
 • Verwerken c.q. invoeren van informatie van het Overheidsapparaat en deze doorgeleiden naar alle belanghebbenden.

Beleidsvoornemens 2011- 2015:

 • rehabilitatie van de diverse gebouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • (binnen een periode van 5- 10 jaar), minimaal op het niveau van de nieuwbouw van het Nationaal Archief Suriname;
 • Op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dient binnen de bovengenoemde periode uiteindelijk 2 nieuwe gebouwen( en uiteraard het monumentaal gebouw) te staan, waarin de diverse afdelingen die thans op het terrein staan, alsook de afdeling CPA ondergebracht kunnen worden.
 • Ook op het CBB terrein dient er een nieuwbouw te komen. De aanbesteding hiertoe is reeds geschied.
 • rehabilitatie van de Bureaus voor Burgerzaken (landelijk), waarbij een Uniforme bouw- en inrichtingsstijl gehanteerd zal worden (dit deel wordt in de beleidsnota gedetailleerd ter sprake gebracht, bij het beleidsgebied CBB) ;
 • het versterken van de afdeling Huishouddienst (personeel);
 • het institutioneel versterken van de afdeling Begroting en Financiële Zaken;
 • de afdeling “onderstand” die al geruime tijd als een poot van de afdeling Begroting en Financiële Zaken is opgebracht, doen verzelfstandigen (via de hiërarchische wegen);
 • het institutioneel versterken van de afdeling “Bewakingsdienst”, waarbij deze afdeling wordt gebracht op het niveau van de afdeling “Beveiligings en Bijstandsdienst” van het Ministerie van Justitie en Politie en waarbij alle bewakers getraind zullen worden in het beveiligen en bewaken van subjecten en objecten. Na succesvol afronden van de training zullen de mensen belast worden met het bewaken van de objecten van het Ministerie;
 • het aanstellen van een hoofd op de afdeling Typekamer en het automatiseren van
 • de afdeling (de werkprocessen).