Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Historie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Min BiZa) van Suriname is een overheidsinstelling die belast is met binnenlandse aangelegenheden en bestuur. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is per Landsbesluit van 3 augustus 1951 ingesteld. Dit Landsbesluit betreft Indeling van Departementen van Algemeen Bestuur, waarvan Biza één van de 10 departementen was. De taken van het ministerie werden in 1991 door De Nationale Assemblée vastgesteld en kende daarna nog enkele aanpassingen. Enkele van de verantwoordelijkheidsgebieden zijn het administratiefrechtelijke verkeer, overheidspersoneelsbeleid, burgerlijke stand, verkiezingen, legitimatiebewijzen en emancipatie. Ook neemt het resterende taken op zich die niet onder de verantwoordelijkheid vallen van andere ministeries.

Tientallen ministers en directeuren hebben de scepter gezwaaid over het ministerie. Mr. F.L. Leeflang heeft dit departement vijf opeenvolgende termijnen als minister geleid. Elfriede Alexander-Vanenburg en Mr. Urmila Joella-Sewnundun hebben als vrouwelijke ministers er de scepter gezwaaid.

De geschiedenis telt verder twee onderministers en negen ministers-presidenten met Biza in hun portefeuille. De naam van het ministerie is één keer gewijzigd in het Ministerie van Districtsbestuur en Decentralisatie en één minister van Binnenlandse Zaken heeft het ambt van minister-president en president van ons land bekleed, namelijk drs. Jules Wijdenbosch.

Het huidige ministerie bestaat uit het directoraat Binnenlandse Zaken onder leiding van dhr. Mohamed Nasier Eskak, MSC, MPA en het directoraat Algemene Zaken, waar mevr. Drs Thalicia Atmodimedjo, MPA de leiding heeft. De huidige minister, Bronto Somohardjo, heeft een transformatieproces ingezet, dat uiteindelijk moet leiden tot een totale verbetering van de dienstverlening naar de samenleving toe.

De geschiedenis van Biza