Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Het Centraal Bureau voor Burger Zaken (CBB)

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is belast met de zorg voor de bevolkingsboekhouding en burgeradministratie. Het werkgebied van het CBB strekt zich uit tot het gehele grondgebied van de Republiek Suriname. Middels een landelijk netwerk van Bureaus voor Burgerzaken wordt functioneel hieraan inhoud gegeven.

Het CBB heeft als centraal administratief orgaan een significante plaats ingenomen in het ontwikkelingsproces van de Staat Suriname, waarbij het zich thans kan doen kenmerken door een personele bezetting van bijkans 500 ambtenaren, verspreid over een netwerk van 44 Bureaus voor Burgerzaken. 

Bij het CBB kan een ieder terecht voor het opmaken akten die deel uitmaken van de belangrijkste gebeurtenissen in zijn leven zoals geboorte, overlijden, huwelijken, erkenningen, adoptie, en echtscheidingen, alsook voor belangrijke documenten t.w. paspoorten, id-kaarten, uittreksels, verklaringen en inlichtingenstaat. Al deze handelingen zijn onderworpen aan geldende wetttelijke bepalingen.

Ook de productie van data relevant voor de nationale ontwikkeling, behoort tot het gegeven waar het CBB vandaag de dag op gebaseerd is.