Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

De Kustwacht

 1. Wat houdt de Kustwachtautoriteit Suriname in?
  De Surinaamse regering heeft in september 2013 de Kustwachtautoriteit Suriname ingesteld. De Kustwacht zoals in de volksmond geldt, heeft als haar missie, het voorkomen, vaststellen en optreden bij  noodsituaties en tegen ongewenst gedrag. Dit ter bescherming van de rechtsorde, de veiligheid en de persoonlijke levenssfeer.
  Specifieke missie van de Kustwacht is het  voorkomen van illegale visserij en het beschermen van de natuurlijke hulpmiddelen in de Surinaamse wateren. 
 1. Met welke instanties werkt de Kustwacht samen?
  De Kustwacht werkt samen met instanties op het gebied van;
  – Grensbewaking
  – Rechtsordehandhaving in het maritieme gebied
  – Toezicht op scheepvaart, visserij en milieu
  – Douanetoezicht
  – Noodhulpverlening en rampenbeheersing in het maritieme gebied
  – Zoek – en reddingsoperaties in het maritieme gebied. 
   
 2. Welke voordelen biedt het bestaan van de Kustwacht voor Suriname?
  Door het bestaan van de Kustwacht is de veiligheidssituatie aan de kust van Suriname verbeterd waarmee ook het gevoel van veiligheid onder vissers is toegenomen.
   
 3. Wat zijn de indirecte voordelen met de komst van de Kustwacht?
  De bijkomonde voordelen van de Kustwacht zijn; 
  Een verbeterd internationaal imago van Suriname, door ook bestrijding van terrorisme en van human-, wapens- en drugs smokkel en dergelijke aan te pakken 
  • Een directe toename van de visvangst door een toename van de investeringen in de visvangst- en visverwerking en export gestimuleerd door de verminderde zeeroofdreiging en vergrote aandacht voor het maritieme gebeurenVergrote ontwikkelingsmogelijkheden van de vissector, in de breedte en in de diepte, door de ontwikkeling en toepassing van nieuwe opsporings, vangst- en verwerkingstechniekenToename van de inkomsten uit de vissector op alle niveaus en voor alle stakeholdersBescherming van de nationale visstandenVergroting en verder gaande ontwikkeling van de visverwerking, de visexporten en de lokale consumptieVergroting en verder gaande ontwikkeling van lokale botenbouw e.d.Betere mogelijkheden voor verkrijging van planningsdata door vergrote mogelijkheden tot het uitvoeren van vis- en ecologisch onderzoek in het maritiem gebiedDe beschikking verkrijgen over een volledige opleidingskolom tot het masters nivo in de maritieme beroepen en wetenschappen  
 4. Waarmee is de Kustwacht tot nu toe uitgerust?
  De Kustwachtautoriteit Suriname is in het bezit van  3 vaartuigen en 7 voertuigen.
   
 5. Wat zijn de activiteiten van de afgelopen periode van de Kustwacht geweest?In het afgelopen jaar heeft de Kustwachtautoriteit Suriname vele werkzaamheden verricht nl:
  • Beheersing van het zeegebied
  • Meer dan 20 vaartuigen gecontroleerd
  • 5 vaartuigen overgedragen aan afdeling Fraude
  • Terughalen van een lijk ter zee
  • Redding van 4 drenkelingen
  • Terughalen van boten zonder bemanning
  • 2 x samenwerking met Frans Guyana
  • Additionele beveiliging Seismic Surveys t.b.v. Staatsolie
  • Operationeel houden van de vaartuigen en de bemanning

Contact info:
Adres: Cornelis Jongbawstraat 2 
Tel : 426426 (8.00 t/m 15.00 uur)
Tel : 597- 7206162 (voor meldingen)
EmailKustwachtautoriteitsuriname@gmail.com