Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV)

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op de organisatie van de Volksraadpleging en de Algemene, vrije en geheime verkiezingen. Uit hoofde van deze verantwoordelijkheid is er een afdeling Algemeen Secretariaat Verkiezingen. Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen dient als centrum voor alle electorale activiteiten en ressorteert rechtstreeks onder de Directeur van Binnenlandse Zaken.

Taakstelling Algemeen Secretariaat Verkiezingen
Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen is belast met de uitvoering van de activiteiten die verbonden zijn aan de organisatie en implementatie van de Volksraadpleging en Algemene, vrije en geheime verkiezingen. Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen is tevens belast met de monitoring en planning van alle post- electorale en pre-electorale activiteiten.

Enkele specifieke werkzaamheden, waarmee het Algemeen Secretariaat Verkiezingen belast is, zijn onder andere:

  1. Centrale informatieverwerking en distributie
  2. Facilitering van de structuren belast met de verkiezingsorganisatie
  3. Logistieke werkzaamheden
  4. Organisatie van informatie-en instructiebijeenkomsten
  5. Voorlichtingsactiviteiten
  6. Productie en distributie van verkiezingsdocumenten
  7. Andere verkiezing ondersteunende activiteiten

Contact info
Adres hoofdkantoor Biza: Wilhelminastraat #3 Paramaribo, Suriname
Telefoon: +(597) 474834

Openingstijden
Maandag    07:00u. – 15.00u.
Dinsdag     07:00u. – 15.00u.
Woensdag  07:00u. – 15.00u.
Donderdag 07:00u. – 15.00u.
Vrijdag      07:00u – 14.30u.