Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Landelijk Woning Bouw Programma

Over ons

De Grondwet

In de Grondwet van de Republiek Suriname, Hoofdstuk VIII Sociale Ordening artikel 49, staat dat de overheid bij wet ervoor moet zorgen dat er genoeg betaalbare huizen zijn en dat ze controleren hoe grond en huizen gebruikt worden voor de mensen die het nodig hebben.
In het MOP 2022-2026 Strategie Grond en Huisvesting gaat het over de aanname van het Appartementsrecht, waarbij de regering gehouden is om 500 huizen per jaar te bouwen en dat iedereen een betaalbaar huis moet kunnen vinden en dat de omgeving waarin mensen wonen duurzaam moet zijn.
In de Habitat Agenda en de Verklaring van Istanbul van 1996 heeft Suriname een tweeledige doelstelling omrent de leefomstandigheden van burgers geratificeerd.

 1. De overheid investeert in adequate en betaalbare huizen
 2. Onwikkeling van duurzame woon- en leefomgevingen.

Hoofddoelen

Aan de hand van deze wettelijke verplichtingen heeft de regering Santokhi-Brunswijk de volgende Hoofddoelen voor het LWBP 2022-2026 vastgesteld:

 • Goedkope kredietfaciliteiten creëren voor de samenleving.
 • Het in cultuur brengen van de kavels waarvan bereidverklaringen en beschikkingen zijn uitgegeven.
 • Het bouwen van woningen.
 • Het begeleiden en monitoren van de woningbouw in het algemeen.
 • Het creëren van een wettelijk kader voor de woningbouw.

Maatschappelijke en economische voordelen van het Landelijk Woning Bouw Programma

Positieve spin-off effecten van het Landelijk Woning Bouw programma

 • Toename werkgelegenheid en bedrijvigheid.
 • Stimulatie van een meer stabiele koers.
 • Gedeeltelijke oplossing woningnood.
 • Uw maandelijkse aflossing betreft uw eigendom en betreft geen huur.