Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Landelijk Woning Bouw Programma

Persbericht

Landelijk Woningbouwprogramma Projectbureau benadrukt Infrastructuurfase voor toekomstige bouwmogelijkheden

Paramaribo, 8 januari 2024 –  Binnen het Landelijk woningbouwprogramma zijn projecten geidentificeerd om de woningbouw te stimuleren: Reeberg, Merveilleweg-Peprepinweg en Krepie. Deze projecten betreft reeds uitgegeven percelen aan personen die een beschikking hebben ontvangen Echter zijn er geen mogelijkheden getroffen dat deze perceeleigenaren hun perceel konden betreden om bouwactiviteiten te ontplooien.

De regering Santokhi-Brunswijk heeft medio augustus 2023 een aanvang gemaakt deze gebieden te ontsluiten door het geven van het startsein te Reeberg, Merveilleweg-Peprepinweg en Krepie. Dit betekent dat in deze gebieden de nodige infrastructuur wordt aangelegd om een solide basis te leggen voor toekomstige bouwactiviteiten voor met name beschikkinghouders.

Deze fase is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat de geplande bouwprojecten makkelijk bereikbaar zijn en efficiënt kunnen verlopen. Het omvat essentiële voorbereidingen en aanpassingen aan deze gebieden, waardoor een van de belangrijkste randvoorwaarden worden gecreëerd richting het hebben van een eigen woning.

Daarnaast is een aanvang gemaakt met het Project Private Partnership (PPP-model) waarbij een projectontwikkelaar een terrein aanbiedt tegen een gereduceerde prijs en woningbehoeftigen ook tegen 7% kunnen lenen om in hun woningbehoefte te voorzien. Het startsein hiertoe is gegeven op 19 december 2023 te Poerwodadi waarde drie woningbehoeftigen via de lokale banken financieel voldoen aan de voorwaarden van de 7% hypotheek.

Wat betekent dit voor de gemeenschap?

Hoewel de bouwwerkzaamheden nog niet kunnen starten, moedigt het Projectbureau de toekomstige bewoners (de beschikkinghouders) van Reeberg, Merveilleweg-Peprepinweg en Krepie aan om nu alvast na te gaan of ze in aanmerking komen voor de 7% lening. Beschikkinghouders zijn in deze niet verplicht te registreren bij de Stichting Volkshuisvesting.

Binnen het PPP-model dient een woningbehoefte zich te registreren bij de Stichting Volkshuisvesting of  via de online registratie app Landelijk Woning Bouw Programma (gov.sr). Indien een woningbehoeftige zich heeft geregistreerd wordt het dossier opgestuurd naar de Finabank, die een hypotheekadvies verstrekt.

Voor de bovengenoemde projecten inclusief PPP Poerwodadi gelden parameters die zijn bepaald door de Centrale Bank van Suriname waarvan de lokale banken gebruik maken. Om meer woningbehoeftigen tegemoet te komen zijn parameters in december door de Centrale Bank van Suriname verruimd. Het (gezamenlijke) bruto inkomen is verhoogd naar maximaal SRD 35.0000,- en de leensom is van SRD950.000 naar SRD 1.600.000 opgetrokken. Daarnaast is de vloeroppervlakte teruggebracht naar 40m2.

Registratie is ten alle tijde mogelijk bij de Stichting Volkshuisvesting of  via de online registratie app Landelijk Woning Bouw Programma (gov.sr)

Door zich tijdig te informeren, kunnen geïnteresseerden hun financiële planning optimaliseren en zich voorbereiden op de volgende fasen van het Landelijk Woningbouwprogramma.

Het Projectbureau benadrukt het belang van geduld en begrip tijdens deze voorbereidende fase. Door gezamenlijk te anticiperen op de toekomstige mogelijkheden en de beschikbare ondersteuning, kunnen we samen bijdragen aan een succesvolle ontwikkeling van nieuwe woongebieden.

Voor verdere vragen en informatie kunnen belanghebbenden contact opnemen met het Landelijk Woningbouwprogramma via:

 De Stichting Volkshuisvesting aan de Madeliefjestraat 34
Afdeling woondienst, telefoonnummers: 499973/497183/+597 8461065
Toestel#: 5010/5015/5012

Registratie Unit LWBP: 5978461069

Email: lwbp.screening@gmail.com

Persbericht

De werkzaamheden op de projecte Reeberg, Merveilleweg en Peprepinweg zijn in volle
gang. Vanwege de werkzaamheden die in uitvoering zijn door zware machines aldaar wordt
aan belanghebbenden beleefd doch dringend verzocht om de projecten niet te betreden.

Indien u toch de projecten betreedt zal er met de sterke arm worden opgetreden.
Meldt u zich aan bij de aanwezige beveiligingsmedewerker ( bij de hoofdingang) voor een
afspraak ter begeleiding naar uw kavel.

Wij rekenen op uw medewerking.

Het Project Bureau van het Landelijk Woningbouw Programma