Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Minister Somohardjo: Tweede actie van bond Grep wederom een flop

De Bond van Ambtenaren bij de Bevolkingsadministratie Suriname (BABS), onder leiding van Donovan Grep is continu bezig onrust te creëren binnen het CBB. Net zoals de eerste actie van de bond is ook de 2e actie een flop geworden. Hun doel om de dienstverlening bij de CBB te doen stagneren is hen wederom niet gelukt, want bij beide acties heeft de dienstverlening normaal voortgang gehad.

Somohardjo is de ambtenaren en het staf van het CBB erkentelijk voor hun inzet en is erg trots op hen dat ze niet in de misleiding zijn getrapt van Grep. Het stemt hem goed dat de ambtenaren hebben geluisterd naar de oproep van de CBB-directeur Anastatia Kanapé – Pokie om de dienstverlening niet te stremmen. Dat is volgens hem ook meer dan terecht, want deze directeur is de beste die het CBB ooit zal zien en daarom verdient zij alle ondersteuning.

Het blijkt nu ook dat Grep meer bekend als ‘lucky number 7’ niet alleen in de politiek is geflopt, maar ook in de vakbond. Somohardjo heeft geen behoefte meer om te reageren op de bond of op Grep, want zelfs bestuuursleden van de bond waaronder dhr Deel, leidingegevende van BVB Sipaliwini aan de Dr. Sophie Redmondstraat, gaf geen gehoor aan de oproep.

Somohardjo geeft aan, dat er geen sancties komen voor de groep ambtenaren die wel hebben meegedaan met de acties. Dat geldt indien zij zich weer normaal op het werk aanmelden. Volgens Somohardjo krijgt de dienstverlening normaal voortgang. Voor deze groep die zich niet op het werk aanmeldt, zullen mogelijkheden bekeken worden om ze elders in te zetten binnen de overheid in het kader van de public sector reform.