Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Minister Somohardjo trots op de 467 geslaagden ambtenarenopleidingen

Het studiejaar 2021-2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) van de afdeling Vorming & Opleiding (V&O) is met de uitreiking van de diploma’s afgelopen woensdag 28 september, officieel afgerond. Zo een 467 cursisten die verschillende ambtenarenopleidingen hebben gevolgd, kregen hun diploma aangereikt uit handen van minister Bronto Somohardjo en directeur Nasier Eskak van BiZa. Met deze opleidingen wil het ministerie het opleidingsniveau van de ambtenaren verhogen met het perspectief om de dienstbaarheid en de ambtelijke dienstverlening te verbeteren. De diploma-uitreiking vond plaats te Matha Ghaurie.

Kennis is macht, is volgens minister Somohardjo een bekende slogan die zeker van toepassing is, waarbij ambtenaren gecertificeerd worden om hun werk beter te kunnen uitvoeren. “Uw diploma is een bewijs dat aangeeft dat u een specificke bagage aan kennis erbij heeft gekregen en die u in uw huidige baan en toekomstige carriere goed moet inzetten. Leren is meer dan ooit een vereiste voor eenieder die zich verder wil ontwikkelen in zijn of haar ambt en daarmee in het verdere leven. Leren doe je een leven lang”, gaf hij de cursisten mee.

De bewindman gaf verder aan, dat de overheid een groot deel investeert in deze opleidingen. Daarom wordt van de ambtenaren verwacht dat zij hun functie competent, tactvol, gemotiverd, klant- en resultaatgericht, integer, dienstbaar, effectief en efficiënt vervullen. Minister Somohardjo feliciteerde de ambtenaren met het behaalde resultaat en wenste hen veel succes toe.

Vanwege het animo in de districten heeft het ministerie het opleidingsaanbod uitgebreid naar Commewijne, Wanica en Saramacca voor het cursusjaar 2022-2023, waarvan de registratie reeds is begonnen. BiZa-directeur Eskak benadrukt dat het belang hiervan en geeft aan dat de overheid een dynamische organisatie is, waarbij de vraag naar ambtenaren die goed equipt zijn met de juiste vaardigheden en skills, groot is. “Hierdoor kan de overheid voorzien worden van competente en gekwalificeerde ambtenaren.” De directeur feliciteerde de geslaagden en bemoegdigde hen om zich te blijven scholen en ontwikkelen, en geen enkel uitdaging uit de weg gaan. Want dat is echt een van de voorwaarden om dit land samen verder op te bouwen. Hij is uiteraard tevreden met het aantal cursisten dat de eindstreep heeft gehaald.

Coördinator V&O, Kavitadevi Gangadin, sprak de cursisten eveneens moed in. Volgens haar moeten ze de opgedane kennis en vaardigheden, die zij bij de diverse opleidingen hebben verworven, in de praktijk op de werkvloer toepassen. “Hierdoor kunt een positieve en wezenlijke bijdrage leveren aan de overheidsdienstverlening naar de samenleving toe.”

Van de 847 ambtenaren die zich hadden ingeschreven, hebben 467 de eindstreep behaald. Deze zijn 54 mannen en 413 vrouwen. De bestgeslaagden zijn: Jhagroe Shantakumarie (Vooropleiding Surnumerair), Jankie Shannon en Chauthie Raishrie (Surnumerair), Jadi Shanice (VAA II), Semin Shannon en Abdoelrahman S (BA-I) en Dikoen A en Djojotani Rolenskie (BA-II). Alle best geslaagden kregen hun diploma en een presentje uitgereikt door Somohardjo.

De afdeling V&O is verantwoordelijk voor het vormen en opleiden van het ochtend overheidspersoncel tot gekwalificeerde en competente medewerkers door op maat gesneden opleidingen te verzorgen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan een goed functionerend overheidsapparaat met een sterke focus op een klantgerichte dienstverlening. Dit concept past perfect in het Public Sector Refom-trajcct waarmee het ministerie vanuit haar taakstelling die totale publieke sector niet alleen wil transformeren, maar ook laten trancenderen.