Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

LVV traint medewerkers Kustwacht van Suriname in aanleg moestuinen en pluimveehouderij

“Het aanleggen van een moestuin en het kweken van kippen in het kader van zelfvoorziening leidt niet alleen tot besparing in uw uitgaven, maar biedt ook garantie voor wat betreft de kwaliteit van uw groenten en vlees, en daarmee dus de kwaliteit van uw gezondheid.” Dit zei Landbouw-directeur Soedeshchand Jairam van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bij de aanvang van een “Moestuintraining” en een “Pluimveetraining” voor medewerkers van de Kustwacht van Suriname. De trainingen werden gedurende twee dagen verzorgd door de LVV-directoraten Landbouw en Veeteelt op het ministerie zelf.

Het verzoek voor de trainingen kwam van de Kustwacht van Suriname. Jaarlijks houdt de Kustwacht een personeels “Konmakandra bijeenkomst” die variëren tussen activiteiten waarbij er wordt gedaan aan sport en spel, teambuilding en ook informatieverschaffing over diverse onderwerpen. In dit kader is dit jaar gekozen voor informatiesessies met betrekking tot moestuinen en de pluimveebranche. De sessies hebben tot doel de medewerkers handvaten aan te reiken om zoveel als mogelijk te voorzien in eigen behoefte. Dit moet uiteindelijk resulteren in eigen voorzieningen met als uitkomst kostenbesparing op het budget welke zij maandelijks ontvangen.

Tijdens de moestuintraining hebben de deelnemers onder andere geleerd hoe zij plantmateriaal moeten aanmaken, verzorging en bemesting, de beste plantmethoden en het beheersen van ziekten en plagen. De deelnemers werden hierbij zowel theoretisch als praktisch onderwezen. De training betreffende pluimvee gaf de Kustwacht medewerkers onder meer informatie mee betreffende de huisvesting van de kippen, verzorging, voeding en gezondheidszorg.

Landbouw-directeur Jairam vond het prijzenswaardig dat de Kustwacht van Suriname deze trainingen zelf heeft aangevraagd. Volgens hem heeft Suriname ontzettend veel potentie in zelfvoorziening van voedsel welke onze eerste levensbehoefte is, maar hij is de mening toegedaan dat wij die te weinig benutten. Ook Radjoe Bhola, directeur van de Kustwacht van Suriname die bij de opening van de training zijn medewerkers toesprak, benadrukte de voordelen van zelfvoorziening. Hij gaf hen mee het aangeleerde uiteindelijk niet voor zichzelf te houden, maar de opgedane kennis door te geven binnen het gezin, de familie en de buren. Veilig gekweekt voedsel leidt volgens directeur Bhola tot een gezond volk, welke op haar beurt leidt tot een gezond Suriname. De medewerkers van de Kustwacht Suriname zijn verrijkt met de op maat gesneden informatie-uitwisseling over de aanleg van moestuinen en pluimveehouderij door de LVV-deskundigen.