Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Lvv-oost traint vrouwen in landbouwtechnieken in verband met “internationale dag van de vrouw”

In het district Commewijne heeft de leiding van het ressortkantoor Landbouw-Oost van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) op bijzondere wijze aandacht besteedt aan de internationale dag van de vrouw. Vrouwen uit Tamanredjo en omstreken werden in de gelegenheid gesteld middels een 2-daagse training kennis op te doen in plantvermeerderingstechnieken.

De vrouwen hebben vaardigheden geleerd in plantkunde, oculeren, marcotteren, enten en stekken. Met de opgedane kennis kunnen de vrouwen plantmateriaal aanmaken om zelfvoorzienend te worden.  Op dinsdag 8 maart 2022 werd de training afgesloten middels een certificaatuitreiking, waarbij 2 groepen die eerder de training gevolgd hadden ook werden meegenomen; namelijk het LVV-personeel regio Oost en participanten die middels een openbare oproep bij elkaar werden gebracht.

In totaal mochten 28 vrouwen hun certificaat in ontvangst nemen uit handen van assembleelid Soerdjani Mingoen en onderdirecteur Ashwien Gangadin.

Assembleelid Mingoen, die tevens lid is van de vaste commissie van LVV, draagt de trainingen een warm hart toe. Zij is namelijk de mening toegedaan dat dit zal leiden tot agro-ondernemerschap. Hierbij belichtte zij in het bijzonder de vrouwen, zeggende dat zij in deze crisistijd hun plek binnen de landbouwsector en ondernemerschap moeten innemen. “Dit is het begin naar jouw zelfredzaamheid en zelfstandigheid toe. Bewaar jouw opgedane kennis niet, maar gebruik en deel het!”

Bij de afsluiting van de certificaatuitreiking gaven de participanten aan onderdirecteur Gangadin te kennen meerdere trainingen te willen volgen, zoals het aanmaken van compost. De LVV-onderdirecteur zei er alles aan te doen om de vraag van de Commewijners in te vullen.