Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

LVV-minister ontvangt Visserscollectief

Het Visserscollectief is door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ontvangen ter bespreking van de perikelen binnen de visserijsector. Op de vergadering die opbouwend en in een goede sfeer is gegaan zijn er onderwerpen als Vessel Monitoring System (VMS), het vergunningenbeleid, inputs en de veiligheid op zee diepgaand besproken. Visserij-directeur, Parveen Amritpersad en onderdirecteur Arjune Zorinde hebben samen met de minister en het Vissercollectief diepgaand de issues van de visserijsector besproken. Afgesproken is dat de minister over twee weken de vissers te Nieuw-Amsterdam zal bezoeken.

De Visserijwet, de vergunningsvoorwaarden en het getekend Visserij Management Plan zullen als leidraad blijven dienen voor de verdere ontwikkeling van de visserijsector. Volgens het Visserscollectief behoeft de visserijwet wat correcties en aanpassingen die getoetst zijn aan de hedendaagse ontwikkelingen. Samen met de industriële- als de bevolkingsvisserij is de minister gestart met voorbereidingen voor oprichting van Productschap Visserij. Hierbij zullen heel wat managementtaken richting de visserijsector afgestoten worden. Dit voorstel wordt breed gedragen door de totale visserijsector. Over vier weken komen de partijen wederom bijeen ter voortzetting van de besprekingen.