Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

LVV i.s.m. AdeKUS gestart met food processing training

Het directoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de studierichting Agrarische Productie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), werken hard aan het stimuleren van ondernemerschap. Middels onder andere productie gerichte trainingen voor studenten en ondernemers hoopt men dat uiteindelijk te realiseren. Op woensdag 7 september 2022 is in dat kader een voedselverwerkingstraining verzorgt in het laboratorium van AdeKUS.

Dertien participanten bestaande uit vier LVV-voorlichters, zes agrariërs en drie studenten zijn onderricht door deskundigen in het produceren van markoesa jam en creamcheese. Deze voedselverwerkingstraining is de eerste in een reeks. Middels deze trainingen wordt niet alleen ondernemerschap gestimuleerd, maar wordt ook waarde gegeven aan fruit dat verloren dreigt te gaan. Voedselverspilling wordt hierdoor dus gereduceerd.

In juli dit jaar heeft het LVV-directoraat Landbouw plantmateriaal geschonken aan de faculteit Agrarische Productie van AdeKUS, waarna in augustus een training in plantvermeerderingstechnieken door deskundigen van het ministerie werd verzorgd aan de studenten. De training in voedselverwerking is geïmplementeerd en verzorgd door AdeKUS zelf.

Het ministerie zal in samenwerking met Adek vaker trainingen verzorgen aan de studenten van de studierichting Agrarische Produktie. Deze studierichting is een wetenchappelijke opleiding die zodanig is opgezet dat men voldoende technische kennis opdoet om agrarische produktieprocessen te analyseren en te optimaliseren. De opleiding is breed van opzet en bevat elementen die van belang zijn voor een wetenschappelijke agrarische opleiding. Eén van de afstudeeroriёntaties die aangeboden wordt is Agroprocessing, waar de trainingen vanuit onder andere het directoraat Landbouw volledig op inspeelt. Lydia Ori, richtingscoördinator Agrarische Productie is zeer ingenomen met de verstevigde samenwerking met het ministerie. “Deze samenwerking heeft ons ervan bewust gemaakt dat wij elkaar nodig hebben in het belang van de agrarische ontwikkeling van Suriname,” gaf zij aan tijdens de opening van de food processing training. Zij hoopt op een goede voortzetting hiervan in het belang van vooral de studenten van de studierichting.