Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

LVV en nickeriaanse boeren pakken onderhoudt loos- en irrigatiekanalen aan

31-01-2022

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de afgelopen weken samen met boeren in de verschillende polders van het district Nickerie enkele belangrijke loos- en irrigatiekanalen opgeschoond. De partijen deden dit door middel van een samenwerkingsvorm waarbij de boeren ingekomen zijn met smeermiddelen en het ministerie een graafmachine met brandstof heeft ingezet.

In groot Henar polder 1 en 2 is in de afgelopen twee weken bijkans 35 km aan loos- en irrigatiekanalen opgeschoond. Dit zorgt ervoor dat ongeveer 4200 hectare padieareaal beschermd wordt tegen wateroverlast, maar ook dat dit gebied optijd over irrigatiewater kan beschikken.

De samenwerking met boeren is tot nog toe de beste manier gebleken om het regulier onderhoudt van de natte infrastructuur te garanderen. Ook padieboeren juichen deze samenwerking toe. Rajenderkoemar Manbodh, groot landbouwer van Henar, zegt dat deze samenwerking voor alle partijen voordelen heeft. “De boeren hoeven zo niet zelf machines in te huren en het ministerie kan ondanks haar beperkte middelen toch het onderhoud van de lozingen aanpakken.”  De padieproducent zegt verder dat ook andere boeren zijn ingestemd met deze vorm van publieke en private partnershap.

Deze samenwerking is door LVV-regio west ook toegepast in de westelijke polders, waaronder de Nanni, Bruto en Europolder noord waar padieboeren ook hebben bijgedragen aan het opschonen van de kanalen met de graafmachine van LVV.

De graafmachine is ondertussen verplaats naar Wageningen, alwaar dezelfde samenwerking zal worden toegepast tussen LVV en de padieboeren om tenminste 25 km van de belangrijkste waterwegen voor de rijstsector op te schonen.