Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

LVV-DIRECTORAAT visserij presenteert resultaten vis silage als meststof voor landbouwsector

09-03-2022

Het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op dinsdag 8 maart 2022 de resultaten van het gebruik van vis silage als meststof in de tuinbouw gepresenteerd. Dit vond plaats op het hoofdkantoor van het ministerie van LVV, waarbij FAO vis silage consultant, Jenna Wijngaarde de stakeholders en andere belanghebbenden breedvoerig informeerde.

Er zijn twee veldproeven uitgevoerd om na te gaan of vis silage een waardig alternatieve meststof is ten opzichte van alledaagse meststoffen, zoals blauwkorrel, om de gewassen soepgroente en wortelen te bemesten. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er geen verschil is tussen de oogstopbrengst van soepgroente bemest met vis silage en die met NPK 15-15-15. Vis silage is dus een waardig alternatief voor conventionele meststoffen. Het bemestingsonderzoek van wortelen heeft echter geen gewenste resultaten opgeleverd.

Vorig jaar zijn er een 5-tal trainingen over het maken van vis silage verzorgd aan belanghebbenden in de districten Paramaribo, Commewijne, Wanica en Nickerie. Daarnaast is een facebook pagina opgezet om stakeholders te informeren over en op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van toepassing van vis silage.

De resultaten van de tweede veldproef en de ervaringen van de participanten die deelgenomen hadden aan de trainingen werden gepresenteerd, evenals het kostenplaatje voor het maken van vis silage en de vervolgstappen.

De produktie van vis silage is voortgevloeid uit het REBYC-ll LAC project. REBYC-LAC staat voor “Reduce By Catch in Latin America en the Caribbean” en heeft als doel het verminderen van voedselverspilling en duurzame inkomens te ondersteunen door het beheer van bijvangsten te optimaliseren en het teruggooien van vis te minimaliseren, waarbij trawl visserij wordt omgevormd tot een duurzame visserij vorm. Binnen dit project is in samenwerking met het directoraat Visserij, een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijke toepassingen van visafval. Deze studie heeft uitgewezen dat de productie van vis silage een van de meest interessante toepassing is voor Suriname.

Volgens de directeur van Visserij, Parveen Amritpersad, is door de productie van vis silage een goede samenwerking op gang gekomen tussen de sub sectoren landbouw en visserij. Er is echter voldoende potentie voor overige subsectoren waarbij visafval verwerkt wordt tot veevoeder of gebruikt wordt als vismeel. Voedselverspilling wordt hierdoor volgens de LVV-directeur Visserij op verantwoorde en duurzame wijze verminderd.