Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

LVV-directoraat Landbouw verzorgt training plantvermeerderingstechnieken in Saramacca

Het directoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een praktische training betreffende plantvermeerderingstechnieken verzorgd in het district Saramacca. Dit vond plaats op vrijdag 5 augustus 2022 op het LVV-ressortkantoor te Groningen. Achttien participanten werden door LVV-landbouwvoorlichters onderwezen in de plantvermeerderingstechniek oculeren van met name citrus.

Met de opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden zullen de deelnemers aan deze training zelf plantmateriaal kunnen aanmaken voor eigen gebruik of ter verkoop. De deelnemers die zeer ingenomen waren met de training, zullen zo spoedig mogelijk verder onderwezen worden in meerdere plantvermeerderingstechnieken zoals marcotteren en enten.

Binnen het beleid van het ministerie van LVV wordt ondernemerschap gestimuleerd. Dit vind onder meer plaats door het verzorgen van trainingen aan ondernemers en andere belangstellenden ter vergroting van hun kennis. De afgelopen periode zijn er door het directoraat Landbouw meerdere trainingen verzorgd in onder andere Goede Agrarische Praktijken (GAP), cocos en plantvermeerderingstechnieken.