Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Lancering Service unit Biza op Moengo een feit

De bevolking in het oosten van Suriname hoeft voor informatie en diensten dat betrekking heeft op het ministerie van Binnenlandse Zaken zoals loonstroken,werkgeversverklaring etc. niet meer naar Paramaribo af te reizen. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa), heeft speciaal daarvoor een Service Unit geopend te Moengo. Dit gebeurde op dinsdag 16 augustus aan de Julianastraat in het bijzijn van Districtcommissaris Olivia Dominie van Marowijne Zuid West, BiZa directeur Mohamed Eskak en andere notabelen.

De functie van de Service Unit is volgens minister Somohardjo, niet alleen bestemd voor ambtenaren, maar ook voor burgers en alle andere landsdienaren. “Men kan hier terecht voor alle informatie die te maken heeft met bevorderingen, gratificaties, verloven, aanvragen van een werkgeversverklaring, rechtspositionele aangelegenheden, informatie over de ambtenaren opleidingen, vereiste document bij pensionering, naturalisatie, data van nationale vrije dagen, verkiezingen enz.” liet de bewindsman optekenen. Het ligt in de bedoeling dat er meer van dit soort Service units over het hele land zullen worden opgezet in een poging de informatiestroom naar de samenleving toe, te decentraliseren.

Districtscommissaris Dominie juicht de opening van de unit toe en weet dat de unit een belangrijke schakel is tussen de dienstverlening van Biza in Paramaribo en het district. Ze hoopt dat de samenleving goed gebruik zal maken van deze Service Unit.

Voor BiZa directeur Eskak is het belangrijk dat kwalitatieve dienstverlening aan de samenleving wordt aangeboden, middels de opening van de Service Unit. “We zijn nog niet waar we moeten zijn als het gaat om een gedecentraliseerd dienstverlening, maar dit is alvast een mooie stap om de overheid dichterbij de burger te brengen,” zei Eskak in zijn toespraak. Er is volgens hem eerst onderzoek gedaan naar de behoefte van kwalitatieve dienstverlening, vandaar dat het ministerie van Binnenlandse Zaken ertoe is overgegaan om ook in Moengo zo een Service unit neer te zetten. Het is de tweede in het land, waarvan de eerste in november 2021 te Nickerie werd opengesteld

Door de opening van de service unit zijn er namelijk twee doelen van het ministerie uitgestippeld, punt 1 is de decentralisatie van de dienstverlening en ten tweede om de ambtenaren die nog geen plek hebben te voorzien. Volgens Kenneth Lo A Njoe, coordinator Mobiliteits Unit van BiZa, zorgt het ministerie ervoor dat de landsdienaren in de juiste functie en salarisschalen worden geplaatst. De functionarissen van deze Service Unit zijn opgeleid door Kavita Gangadien van de afdeling Vorming en Opleiding van BiZa