Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Laatste werkgroepen houden presentaties voor OKB

De laatste verkiezingswerkgroepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) hebben op zaterdag 1 april in het Lalla Rookh gebouw presentaties gehouden voor het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Tijdens de sessies kwamen de werkgroepen Straatnamen en Huizennummering, ID-kaarten, Stembureaumateriaal en -meubilair, Binnenland en Covid-19 aan de beurt.

Werkzaamheden

Kisoor Maharadjdin van de werkgroep Straatnamen en Huizennummering geeft aan dat het plaatsen van straatnaamborden en huizennummers een kerntaak is van BiZa. “Het doel is om de kiesgerechtigde burgers en de verkiezingskandidaten geografisch gemakkelijk vindbaar te maken.” Ida Gonsalves Jardin de Ponte, coördinator van de werkgroep ID-kaarten geeft in haar presentatie breedvoerige uitleg over de procedure met betrekking tot de aanvraag, productie en uitgifte van ID-kaarten. Het gereedmaken van al het verkiezingsmateriaal en -meubilair is de verantwoordelijkheid van de werkgroep Stembureaumateriaal en – meubilair. Coördinator Marion Zaalman van de werkgroep Binnenland zegt dat de missies in het binnenland moeten worden uitgevoerd voor een actuele bevolkingsadministratie en om de burgers te voorzien van hun identiteitskaart. Coördinator Shanti Kowlesar van de werkgroep Covid-19 legde in haar presentatie het accent op de aangepaste werkwijze van de verschillende stembureaus tijdens de Covid pandemie. De werkgroep Covid-19 heeft als taak maatregelen te ontwikkelen die in acht moeten worden genomen bij het uitvoeren van de verschillende verkiezingswerkzaamheden voor 2025.

Beveiliging, Bewaking en Logistiek

Op 30 maart hielden de werkgroepen Veiligheid en Logistiek ook presentaties voor het OKB. John Padji, lid van de werkgroep Veiligheid, ging tijdens zijn presentatie breedvoerig in op de taken van deze werkgroep. “De werkgroep Veiligheid is belast met alle veiligheidsaspecten bij de uitvoering van diverse verkiezingsactiviteiten en de objecten waar deze primair plaatsvinden.” De werkgroep Logistiek geeft logistieke en technische ondersteuning aan alle verkiezingsactiviteiten. Volgens coördinator Juanito Eijk omvat deze ondersteuning onder andere het vervoeren van de trainers en het trainingsmateriaal van de werkgroep Trainingen, het doen van reparaties en renovaties van de stembureaulocaties die worden geïdentificeerd door de werkgroep Legger en het vervoeren van de oproepingskaarten en de stembiljetten.

CBB-directeur Anastatia Kanapé – Pokie gaat in op verschillende vragen van de OKB-leden.