Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Kustwacht herdenkt achtjarig bestaan

De Kustwacht Suriname bestaat vandaag,1 september, acht jaar. In september 2013 werd de Kustwachtautoriteit Suriname bij staatsbesluit ingesteld door de Surinaamse regering. Majoor Radjoe Bhola werd vorig jaar september aangesteld als Waarnemend directeur van de Kustwacht, en blikt tevreden terug. Hij benadrukt dat de organisatie haar nut heeft bewezen in de afgelopen acht jaren en is vastberaden om zijn organisatie naar een hoger niveau te tillen. De Kustwacht Suriname topman maakt zich sterk om de Kustwacht zelfvoorzienend te maken. De dienstverlening die de Kustwacht nu biedt is Staatszorg.

Verzelfstandiging van de Kustwacht Suriname zal volgens Bhola, grote economische voordelen opleveren voor Suriname. “Dit betekent onder andere vooruitgang van de Kustwacht, betere bescherming aan de werkenden op zee, het tegengaan van smokkel en stroperij en meer inkomsten voor de Staat”. Met de potentie om zelfstandig te worden, zullen er eerst een aantal maatregelen en of besluiten moeten worden doorgevoerd, dikt deKustwacht Waarnemend Directeur aan. Inmiddels liggen er in de eerste fase al enkele voorstellen klaar, die de basis kunnen vormen voor het process tot verzelfstandiging van de Kustwacht. De vijf geïdentificeerde gebieden uit de maritieme sector die hiertoe kunnen bijdragen zijn: 1)de doorvoerhandel, 2) de visserijsector, 3) de controlewerkzaamheden van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI), 4)de operationele kosten en 5) het verzekeren van de bemanning op zee.

De verzekering van de bemanningsleden moet volgens Waarnemende Directeur Bhola opgenomen worden in de visvergunningsvoorwaarden. Het ligt in de bedoeling om dit in 2022 te implementeren, omdat de vergunningen voor dit jaar reeds zijn uitgegeven en het handig is om nieuwe voorwaarden ook in het nieuwe vergunningsjaar te implementeren.

“Het moet in de vergunningsvoorwaarden verplicht worden gesteld, dat de bemanningsleden verzekerd zijn. Want als er iets gebeurt, dan hoeft de werkgever niet te betalen, maar komt de verzekeringsmaatschappij in beeld”, geeft Bhola aan. Volgens de Kustwacht topman heeft hij reeds gesprekken gevoerd met de relevante stakeholders die het er unaniem mee eens zijn om de verzekering voor de werkenden op zee door te voeren en verplicht te stellen. De stakeholders zullen deze minimale kosten uit hun reguliere operationele kosten moesten betalen. Bhola geeft aan dat met de doorvoer van deze voorstellen, de Kustwacht zeker voor 75% zelfstandig zou kunnen opereren, met als resultaat dat de staat 75% minder wordt belast voor het draaien van de Kustwacht.

De Kustwacht heeft als doelstellingen:

• Het zeker stellen, bewaken en beschermen van de belangen van Suriname in alle zeegebieden waar Suriname jurisdictie over heeft.

• Het toezien op de naleving van (inter)nationale wetgeving en verplichtingen.

• De veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving.

Het is daarom een goed instrument voor de coördinatie van taken van de overige actoren alsook het voeren van een adequate beheersing van deze gebieden.

Voor de periode 2021-2026 heeft de Kustwachten serieuze plannen om uit te voeren zoals:

• Voorbereidingen van de concept Staatsbesluiten over onder andere: de Arbeidsovereenkomsten, het Arbeidsreglement Kustwacht van Suriname, rechtspositionele aangelegenheden.

• Werving van personeel (jaarlijks)

• Voorbereidingen m.b.t. opzet van een secundaire basis te Nickerie

• Voorbereidingen m.b.t. aanschaf van meerdere vaartuigen

• Bouwen van een nieuwe aanmeersteiger inclusief nutsvoorzieningen

• Financiële verzelfstandiging

De waarnemend directeur feliciteert dan ook de gemeenschap met het achtjarig bestaan van de Kustwacht en dankt iedereen die zich heeft ingezet voor de totstandkoming van deze organisatie.