Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Inzet mobiele ID-unit CBB voor speciale doelgroep

De mobiele ID-unit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft in de periode 15 februari tot en met 15 maart 2022 de bewoners van de bejaardentehuizen Huize Ashiana en Het Blauwe Nest en het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) in de gelegenheid gesteld om hun ID-kaart te maken. Priya Trilokie, leidinggevende op de afdeling Identiteitskaarten van het CBB geeft aan dat een ID-kaart persoonlijk moet worden aangevraagd. “Maar er zijn ook een aantal personen die vanwege medische redenen zoals bedlegerigheid of meervoudige beperking niet persoonlijk naar een ID-booth kunnen om hun ID-kaart aan te vragen. Om ervoor te zorgen dat ook deze groep tijdig over hun ID-kaart kan beschikken wordt de mobiele ID-unit van het CBB ingezet”.

Zorgmanager Chronische afdelingen Elfrus Nijssen van het PCS is blij met deze speciale dienstverlening vanuit het CBB en dat de bewoners tot aan huis worden geholpen met het maken van hun ID-kaart. “Ik vind het een heel flexibel team, omdat we te maken hebben met een bepaalde doelgroep hier. En ik merk dat ze heel erg spontaan zijn”. Het is volgens directeur Lydia Burleson van het Blauwe Nest, voor de seniorenburgers heel prettig om gebruik te maken van deze dienst. Ook vindt zij het geduld van en de manier waarop de medewerkers te werk gaan met de seniorenburgers fijn. “Ik vind het een goed idee, want bepaalde mensen kunnen niet lopen. Ik kan wel een beetje lopen dus zou er wel naar toe kunnen lopen, dus ik vind het goed”, vertelt Paul Fransberg, een bewoner van Huize Ashiana.

Voor het inzetten van de mobiele ID-unit moet er een verzoekschrijven worden gericht aan de directeur van het CBB. Hierin moeten de persoons- en contactgegevens van de burger die de ID-kaart wenst te maken worden aangegeven en als de persoon nog in het bezit is van de oude ID-kaart. Ook een verklaring van de huisarts moet worden bijgevoegd,waarin is aangegeven als de persoon bedlegerig is of een beperking heeft.

Deze brief kan worden afgegeven bij de afdeling agenda of per mail of via WhatsApp gestuurd worden naar het secretariaat van de directeur van het CBB. Het email adres is secretariaatcbb@gmail.com en het WhatsApp nummer is 8820083.