Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Integratie gender bij verkiezingen

“De organisatie van verkiezingen gaat gepaard met enorm veel human resources. Daarom is het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) in een vroeg stadium begonnen met het in stelling brengen en trainen van verschillende verkiezingsactoren.” Woorden van BiZa-directeur Mohamad Eskak, op vrijdag 12 augustus 2022, bij de start van de training ‘gender in relatie tot de verkiezingen’. De training was bestemd voor de districtscommissarissen en hun focal points.
Volgens Eskak zijn goede planning en gedegen voorbereiding, belangrijke aspecten voor de organisatie van goede verkiezingen. Om de districtscommissarissen goed in te wijden in hun rol, taken en bevoegdheden als belangrijke verkiezingsactor, hield BiZa vorig jaar reeds sessies voor deze doelgroep. De training ‘gender in relatie tot de verkiezingen’ is onderdeel van het trainingstraject voor alle belangrijke verkiezingorganen en actoren. De training wordt ondersteund door de UNDP en verzorgd door functionarissen van het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van BiZa. Op 29 juli 2022 werden alle verkiezingswerkgroepen reeds ingewijd in de materie over gender, terwijl op 16 augustus een sessie zal worden verzorgd voor de Beledsicommissie en het Managementteam Verkiezingen.

Trainer Melisa Wens-Deel geeft aan dat belangrijke verkiezingsactoren op de hoogte moeten zijn van de rol die het gender vraagstuk inneemt binnen het verkiezingsproces. Districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost is ingenomen met de training. “Het is heel belangrijk dat wij als districtscommissarissen, die straks ook een belangrijke rol te vervullen hebben als voorzitter van het hoofdstembuerau, bewust worden gemaakt over deze materie en gendergelijkheid nastreven”, zegt de burgervader. Tijdens de training is er onder andere ingegaan op definities en sleutelbegrippen over gender, de deelname van vrouwen tijdens de verkiezingscyclus, een genderbenadering bij verkiezingswaarneming en monitoring, geweld tegen vrouwen bij verkiezingen en andere vormen van gender gerelateerd electoraal geweld.