Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Financiën en Planning

Installatie nieuw bestuur Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector – FTBP

V.l.n.r.: Inder Rambharse (adviseur), minister Armand Achaibersing van F&P,

directeur Radj Parohi van F&P en NOB president-commissaris Reguillo Hira.

Aan de rechterzijde van de tafel de FTBP bestuursleden: Jaswant Doekharan (F&P,

voorzitter), Adit Moensi (ASFA) en Helyante MacDonald (VSB)

Op 18 februari 2022 installeerde minister Armand Achaibersing van Financiën

en Planning een nieuw bestuur voor het Fonds Technische Bijstand Particuliere

Sector (FTBP). Uit dit Fonds kunnen lokale ondernemers tegen gunstige

voorwaarden leningen krijgen voor de voorbereiding van hun investeringen.

Hieronder vallen onder meer de uitvoering van pilotstudies, subsectorstudies,

marketingplannen, trainingen en certificeringen.

De instelling van dit FTBP moet in samenhang gezien worden met andere

maatregelen tot ondersteuning van de lokale particuliere sector. In dit verband

kunnen binnenkort het Productie Krediet Fonds (PKF) en het fonds voor

investeringen in de agrarische sector (NOFA) tegemoet gezien worden. En er zijn

ook meer directe maatregelen tot productie zoals investeringen in herstel van

infrastructuur. Al deze maatregelen zijn bedoeld om de lokale particuliere

productie weer goed op gang te brengen tot de bouw van een duurzame

gediversificeerde economie, met groei van arbeidsplaatsen en bijdragen aan de

betalingsbalans.

Het FTBP werd in november 1992 opgericht als onderdeel van een gericht pakket

overheidsmaatregelen voor bevordering en stimulering van particuliere

investeringen. Het sloot aan op het Investeringsfonds (IFONS) en heeft toen een

goede rol vervuld. Het heeft aan de basis gestaan van verschillende bedrijven,

maar sinds 2008 was er geen bestuur meer. De goede lessen van het FTBP uit het

verleden, worden nu ingezet tot hernieuwde activering. Bij de voorbereiding werd

minister Achaibersing bijgestaan door directeur Mr. D. Parohi van het ministerie

van F&P, adviseur Drs. Inder Rambharse en president-commissaris van de

Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) Reguillo Hira MSc. Het Fonds wordt

beheerd door de NOB.

Het nieuwe bestuur van het FTBP bestaat uit Drs. Jaswant Doekharan MPA

namens F&P tevens voorzitter, Drs. Helyante MacDonald, vertegenwoordiger van de VSB en Drs. Aditpersad Moensi, vertegenwoordiger van de ASFA.