Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Inschrijvingsperiode ambtenarenopleidingen in volle gang

De inschrijvingen voor de diverse ambtenarenopleidingen voor het cursusjaar 2021-2022 zijn in volle gang. De afdeling Vorming & Opleiding (V&O) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is belast hiermee. Het startsein voor het inschrijven is op maandag 26 juli 2021 gegeven op het hoofdkantoor van het ministerie aan de Wilhelminastraat. Dit in bijzijn van de directeur van het directoraat Human Resource Management (HRM), Jacintha Thomas-Alfaisie en Kavitadevi Gangadin, die belast is met de coördinatie van de afdeling V&O.

“Vandaag zijn wij officieel gestart met de inschrijvingen. De opkomst is tot zo ver goed”, laat mevrouw Gangadin optekenen. Zij geeft aan dat voor de inschrijving onder andere nodig is een uittreksel van het CBB, werkgeversverklaring als bewijs dat de persoon ambtenaar is, een recente pasfoto, diploma van hoogst genoten opleiding en een stortingsbewijs van SRD 125. De inschrijvingen duren voort tot en met woensdag 4 augustus 2021.

Tegelijkertijd vinden er ook inschrijvingen plaats in het district Nickerie. Hierna worden de districten Marowijne en Brokopondo aangedaan.

Vanwege de COVID-19 pandemie is er voor het cursusjaar 2021-2022 gekozen voor een ‘Blended learning’ aanpak. Dit houdt in dat de lessen deels fysiek en deels online zullen worden verzorgd. Het streven is om 1 september 2021 te starten met de lessen.

“Na de inschrijvingen zullen de geregistreerden in groepen worden verdeeld, waarna na onderlinge afstemming van de docenten, uiteindelijk overgegaan zal worden tot het verzorgen van de lessen. Van de leiding hebben wij de goedkeuring gekregen om op woensdag 1 september 2021 te starten, maar dat is nog in concept”, deelt mevrouw Gangadin mee.

Zij roept alle ambtenaren op die zich willen bijscholen om zich in te schrijven.

De afdeling V&O van het ministerie van Binnenlandse Zaken is belast met alle werkzaamheden welke ten doel hebben om kwalitatieve en kwantitatieve opleidings – en vormingsmogelijkheden van het huidige en toekomstige Surinaamse Overheidspersoneel te creëren, welke cruciaal is voor de omslag naar een “excellente Overheid”. Daarbij is nodig hoge productiviteit enerzijds en anderzijds goed gemotiveerde ambtenaren.

Thans worden de volgende opleidingen via modulair onderwijs door de afdeling V&O verzorgd:

– De Vooropleiding Surnumerair (VOS)

– De Surnumerairsopleiding (SUR)

– De Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding I (VAAO I)

– De Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding II (VAAO II)

– De Bevolkingsadministratie Basis (BA BASIS)

– De Bevolkingsadministratie I (BA I)

– De Bevolkingsadministratie II (BA II)