Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de Vice President

Herbebossen verlaten mijngebieden noodzakelijk

‘Suriname kan verdienen aan haar tropisch regenwoud”, zegt CEO Mot Kaplan van Kaplan Planners uit Israël. Maar als we niet beginnen met het herbebossen van onder andere de verlaten mijnen kunnen we de titel van het meest beboste land verliezen. Om deze titel te behouden moet tenminste 70% van onze grondvlakte bebost blijven. Deze verontrustende stelling deelde Kaplan met Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk.
Op 8 februari 2023 bracht Kaplan de VP een bezoek, in gezelschap van de ambassadeur voor Suriname in Israël, Stevanus Noordzee. Gesproken werd over de natuurlijke hulpbronnen van Suriname, zoals het regenwoud, de mangrovebossen en de kustlijn van Suriname, alsook de klimaatverandering.

Kaplan sprak ook over afkalving van de kustlijn. Een natuurlijke oplossing hiervoor is het planten van mangroven. Mangroven zijn zeer belangrijk voor de biodiversiteit, kustbescherming, vastlegging van koolstof, waterzuivering en toerisme. De mangrovebossen leveren 10 keer meer koolstof dan het regenwoud. De VP beaamde dit en zei dat voor een goede bescherming van de kustlijn en de oevers van rivieren, de mangroven ver de rivier in moeten worden geplant. Hierdoor kunnen ze de golven afbreken en wordt landerosie voorkomen. Kaplan sprak over een duurzame aanpak met internationale en Surinaamse deskundigen.

Verder gaf hij ook het advies om onder toezicht van de overheid in plaats van bijvoorbeeld cassave te planten, over te gaan tot het planten van bomen. Het land gaat er profijt aan hebben, omdat er betaald zal moeten worden voor het bos. In aansluiting hierop verwees hij naar de overeenkomst van Parijs, VN akkoord over klimaatverandering. VP Brunswijk onderlijnde dit door te stellen dat als je sustainable development goals wil behalen, je offers zal moeten brengen.