Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Hendrikschool 135 jaar: Archieven naar het Nationaal Archief Suriname

De Hendrikschool werd op 8 november 1887 officieel in gebruik genomen door gouverneur Hendrik Smidt en is daarmee de oudste openbare muloschool in Suriname. In verband met hun 135 jaar bestaan heeft de school hun archieven op vrijdag 4 november j.l. overgedragen aan het Nationaal Archief Suriname (NAS). De archiefcollectie van de school bestaat uit stamboeken, receptieboeken van jubileumvieringen en fotocollecties.

Het overdrachtsdocument werd ondertekend door de directeur van het directoraat Cultuur, mw. Roseline Daan en de nationale archivaris, Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad. Bij de ondertekening waren ook aanwezig Audrey Hofwijks-Koenders, onderhoofd van het NAS, Cynthia Mcleod en Jet Matauli- Doerga respectievelijk oud-leerlinge en oud- directeur van de Hendrikschool. De twee laatsgenoemden hebben zich vooral ingezet om met medewerking van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de archieven te doen overdragen aan het NAS. Vermeldenswaard is de directe betrokkenheid van Onderwijsminister drs. Marie Levens tijdens dit proces.

Het archief van de Hendrikschool is bijzonder, omdat deze school veel prominenten heeft afgeleverd aan de Surinaamse maatschappij. De oud-leerlingen van de Hendrikschool zijn in alle lagen van de maatschappij te vinden, van ondernemer, docent, jurist, notaris, schrijver, medicus tot president van ons land. Op 27 juni 2002 werd de Hendrikschool samen met de historische binnenstad van Paramaribo op de werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst.

Cynthia McLeod benadrukte het belang om de archieven van de Hendrikschool te conserveren en behouden voor de samenleving. Zij vertelde dat zij bij het verzorgen van gastcolleges in de Verenigde Staten (VS) ook werd uitgenodigd om ook gastcolleges te verzorgen in Canada. En daar kwam zij in contact met een joodse professor die op zoek was naar informatie over Jozef Nassy. Het holocaust museum in Washington DC was toen van plan een tentoonstelling te organiseren over het werk van Jozef Nassy. Jozef Nassy was geboren in Suriname en kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog terecht in het concentratiekamp. In het concentratiekamp had Jozef Nassy al zijn werken geschilderd en getekend. Tijdens het onderzoek naar het leven en werken van Jozef Nassy, heeft Mcleod belangrijke informatie over Jozef Nassy gevonden in de archieven van de Hendrikschool in Suriname.

Zij doet een oproep aan alle scholen om hun archieven goed te bewaren en behouden, omdat met name de stamboeken belangrijke genealogische informatie kunnen bevatten over hun oud-leerlingen en studenten.

Bij de ondertekening van het overdrachtsdocument heeft de oud Hendrikschooldirecteur, Matauli- Doerga van de gelegenheid gebruik gemaakt om het jubileumboek ‘Herinneringen aan de Hendrikschool’ 135 jaar 1887- 2022’ te overhandigen aan het Nationaal Archief Suriname, het directoraat Cultuur en aan Cynthia Mcleod. De archiefcollectie van de Hendrikschool en het jubileumboek zijn te raadplegen bij het Nationaal Archief Suriname.