Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Financiën en goed plan sleutel tot goede verkiezingen

Financiën en een goed plan zijn de sleutels tot succes voor het organiseren van goede, eerlijke en transparante verkiezingen. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) onderstreepte dit bij de tweede infosessie met de Disctricstcommissarissen van Sipaliwini, Marowijne, Coronie, Nickerie en Brokopondo afgelopen zaterdag 28 augustus in het Lalla Rookh Gebouw. Het doel van deze sessies is om knelpunten van de vorige verkiezingen te signaleren, bespreken en verbeterpunten aan te brengen. Daarnaast worden de sterke punten behouden en verder uitgebouwd op basis van desbetreffende regio. Wat in een bepaald regio goed heeft gewerkt kan ook toegepast worden in een ander regio met eventuele aanpassingen. In dat kader worden in een vroeg stadium evaluatiegesprekken gevoerd met de verschillende Districstcommissarissen, hun stafleden en bestuursdiensten.

De Biza-minister voegt eraan toe, dat de regering reeds is gestart met het project ‘Financial Inclusion’, waarbij er inmiddels randvoorwaarden zijn gecreëerd voor de mensen van de bovengenoemde districten en in staat worden gesteld om gebruik te kunnen maken van bancaire diensten. Dit zal onder andere de betaling aan het verkiezingspersoneel in de toekomst moeten vergemakkelijken.

Directeur Mohamad Nasier Eskak van Biza, benadrukt dat communicatie heel erg belangrijk is in het proces van verkiezingen. Hij somde vijf belangrijke groepen op met wie regelmatig moet worden gecommuniceerd zoals de interne organen, verkiezingspartners en –organen, politieke partijen, de media en het electoraat. Uit de interactie tussen het Biza-team en de vertegenwoordigers van de commissariaten blijkt dat er voldoende ruimte is voor verbetering.

Tijdens de verschillende presentaties zijn enkele belangrijke zaken aan de kaak gesteld die

belangrijk zijn bij de organisatie van de verkiezingen. Deze zijn: het tijdig beschikbaar stellen van financiële middelen, rekening houden met de weersomstandigheden welke vaak leidt tot verslechterde staat van wegen en landingsbanen in het binnenland, bij aankopen rekening houden met transport naar de diverse gebieden over land, water en lucht en de beschikbaarheid van een risico- en crisisplan.

Op 4 en 11 september zijn er wederom infosessies gepland met de bestuursdiensten. Dan zal er worden ingegaan op het verkiezingscyclus, de diverse werkzaamheden in de verschillende fasen, de verkiezingskalender, de verantwoordelijkheden, taken en plichten van de Districtscommissaris in het verkiezingsproces en hun rol als voorzitter van het Hoofdstembureau.