Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

FAO/SAMAP organiseert symbolische ondertekeningsceremonie met Small Grants begunstigden van de 2e ronde van de Matching Grant Facility

Op 16 juni 2022 organiseerde FAO/SAMAP een symbolische ondertekeningsceremonie met Small Grant begunstigden van de tweede ronde  van de Matching Grant Facility (MGF). Tijdens deze ceremonie ondertekenden de eerste groep begunstigden, wiens ingediende projectvoorstel het eind- evaluatieproces behaald heeft, een contract met de Food and Agricultural Organization (FAO) en het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Een symbolische cheque werd hierbij ook uitgereikt aan de begunstigden  uit handen van de Minister van LVV, Dhr Parmanand Sewdien, de vertegenwoordiger van FAO van Trinidad and Tobago en Suriname, Dhr. Reuben Robertson, de Chief Technical Advisor (CTA) van FOA/SAMAP, Dhr Erick Zeballos en Onderdirecteur van het Ministerie van ROS, Mw Martha Apai.

Bijna 800 Small en Large grant aanvragen werden ingediend als uitkomst van de tweede oproep tot het indienen van voorstellen van SAMAP’s Matching Grant Facility, welke gelaunched werd op 4 februari 2021 en afgesloten op 31 mei 2021. Sinds de sluiting van de tweede oproep zijn de ingediende projecten gescreend  op basis van voorafgestelde cirteria’s  vastgesteld in een handleiding van deze fonds. Dit proces omvatte screening van zowel administratief gedeelte door een Intern Review Panel (IRP) alsook een technische beoordeling door een Onafhankelijk Technisch Evaluatiepanel (ITEP).

Na het uitgebreide evaluatieproces werden meer dan 180 projecten goedgekeurd door de Project Steering Committee (PSC). Naar  aanleiding hiervan gaf de PSC,  SAMAP het mandaat om veldverificaties van deze projecten uit te voeren. Veldverificaties werden uitgevoerd van november 2021 tot april 2022 voor 189 Small en Large grants die werden aanbevolen voor goedkeuring door ITEP en goedgekeurd door PSC. Het hoofddoel van deze fysieke veldbezoeken was om te verifiëren en te bevestigen of de toekomstige begunstigden daadwerkelijk voldoen aan alle criteria’s en eisen van het MGF.

Van de 189 veldbezoeken hebben 164 project deze laatste beoordelingsfase doorstaan ​​en zijn  formeel goedgekeurd tijdens de 11e PSC-vergadering van 14 juni 2022. Met deze goedkeuring kan SAMAP naar de volgende fase, namelijk ondertekening van overeenkomsten tussen de begunstigden van de 164 goedgekeurde projecten, de FAO en  het Ministerie van LVV.

Dit proces is gestart met een symbolische ondertekeningsceremonie op 16 juni 2022, waarin de eerste groep van 19 begunstigde boeren, verwerkers en agribusinesses hun overeenkomst ondertekenden. SAMAP zal de komende dagen verder gaan met de ondertekening van de contracten met overige begunistigden.

De  grant- overeenkomst is een bindend contract tussen de ondertekenende partijen. Het omvat de voorwaarden voor de inkoop van goederen en diensten, de leveringsmodaliteiten voor de overdracht van de machines en diensten en de algemene voorwaarden voor de uitvoering van het investeringsplan/project.

De Matching Grant Facility (MGF) van het Suriname Agriculture Market Project (SAMAP) is een comptetitieve fonds dat investeringssteun biedt aan boeren, coöperaties en agribusinesses die  betrokken zijn in vier waardeketens t.w.: Fruit, Groenten, Wortel- en Knolgewassen en Non Timber Forerst Products (NTFP) in de vorm van landbouwmachines, verwerkings equipmeent en geselecteerde landbouwdiensten om de kwaliteit van de productie te verbeteren en de markttoegang te verbeteren. SAMAP is een initiatief van de Regering van Suriname onder leiding van het Ministerie van LVV, uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) met middelen van de Europese Unie (EU).