Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Erfgoedinstellingen werken samen aan calamiteitenplan

Dit is duidelijk naar voren gekomen tijdens de bijeenkomst dat op woensdag 9 februari werd georganiseerd door het Nationaal Archief Suriname (NAS). Aan deze bijeenkomst participeerden18 erfgoedinstellingen en had voornamelijk als doel om de voortgang van het project te bespreken en de concept calamiteitplannen te presenteren.

In de afgelopen periode zijn de gevolgen van de mondiale klimaatsveranderingen op de erfgoedsector duidelijk merkbaar in de Caribische regio. Zowel de mens als het milieu worden ernstig bedreigd door o.a. orkanen (Jamaica, Barbados,Cuba), aardbevingen (Haiti) en vulkaanuitbarstingen (St. Vincent & the Grenadines); echter vergeet men al te vaak dat deze natuurrampen ook effect kunnen hebben op de erfgoedsector. Naast natuurrampen, kunnen erfgoedinstellingen ook geconfronteerd worden met andere incidenten en/of calamiteiten veroorzaakt door technisch- en of menselijk falen.

In dit kader is het daarom van belang dat de erfgoedsector in Suriname zich zo goed als mogelijk voorbereid op mogelijke calamiteiten en in een vroeg stadium een analyse maakt van de risico’s waaraan hun instituut en de collectie die zij beheren blootgesteld kunnen worden. Dit is van belang zodat preventieve maatregelen getroffen kunnen worden om de risicofactoren te mitigeren.

Het project voor het opstellen van een calamiteitenplan voor erfgoedinstellingen werd ruim twee jaren geleden (februari 2020) geïnitieerd door het Nationaal Archief Suriname. Door de covid pandemie is het niet toen gelukt om het projekt binnen de vastgestelde periode af te ronden, maar op verzoek van het NAS heeft de de financierder nu de deadline verschoven naar de tweede helft van 2022. De Cultural Emergency Response Program van het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling (een Nederlandse NGO) is de financierder van het project voor het opstellen van een calamiteitenplan voor erfgoedinstellingen. Dit zijn o.a. musea, archiefinstellingen, bibliotheken en particuliere instellingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het cultureel erfgoed van Suriname (materieel- en immaterieel erfgoed).

Er zullen nog eens twee bijeenkomsten worden georganiseerd voor het presenteren van de conceptplannen, waarna de concepten in nauw overleg met het NCCR zullen worden gefinaliseerd en een simulatie/oefendrill wordt gehouden. Op lang termijn is het streven erop gericht om de bijdragen van de erfgoedinstellingen te doen opnemen in een nationaal calamiteitenplan voor de erfgoedsector van Suriname. Vermeldenswaard is dat dit project de volledige ondersteuning geniet van het Nationaal Coordinatie Centrum voor Rampenbeheersing.