Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

CBB-projecten in de uitvoer voor dienstoptimalisering

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa), heeft op 21 juli jl. twee belangrijke projecten voor het Central Bureau voor Burgerzaken (CBB) opgestart. Het gaat om de projecten: Validatie van het Centraal Personeel Administratie-bestand (CPA) en Procesversoepeling tot verbetering van de akten van de burgerlijke stand. De bedoeling hiervan is om de dienstverlening van het CBB te verbeteren zodat betrouwbare info vanuit de bevolkingsadministratie zo snel, veilig en efficiënt mogelijk ter beschikking zijn aan de burger. Om hieraan te voldoen is het belangrijk om documenten en processen van het CBB verder te digitaliseren, te automatiseren en waar nodig te optimaliseren. De mate van dienstverlening naar de samenleving moet daarom ook constructiever, efficiënt en transparant geschieden.

Validatie houdt in het vergelijken van de persoonsgegevens uit de bevolkingsadministratie met de geboorteregisters van de burgerlijke stand.

Het validatie project zal onder andere resulteren in:

– Een vlottere, doelgerichte en efficiënte dienstverlening

– Het digitaal en decentraal beschikbaar stellen van de persoonsgegevens

– Het digitaal en decentraal uitgeven van geboorte uittreksels

– Het digitaal beschikbaar hebben van kinder- ouder relatie en het constateren en vastleggen van de soorten ontregeld heden in de akten.

Tevens zal dit project als basis dienen voor o.a. project e-registratie, project e-paspoorten en project e-ID als mede het digitaal uitgeven van diverse akten uit de registers van de burgerlijke stand.

Met de aanname van de wet 16 maart 2022 inzake nadere wijziging van het Surinaams burgerlijke wetboek inhoudende wijziging artikel 63 bis en 67a is de procedure tot verbetering van de akten van de registers voor de burgerlijke stand vergemakkelijkt. Burgers die een fout dan wel onvolkomenheid hebben in hun akte kunnen de akte snel en makkelijker laten verbeteren door de bewaarder van de register of door de CBB-directeur.

De Biza bewindsman hoopt op begrip en medewerking van de CBB directie, staf en overig personeel, omdat hij werkt aan de verbetering van de organisatiegraad van het CBB. De vruchten hiervan zullen ten goede komen aan de samenleving en het CBB-personeel. “Niet alles zal in 1 keer gebeuren, het is een stap voor stap proces waarbij wij allen aan het eind de vruchten zullen plukken van uw inzet, uw loyaliteit en uw wil om het beter te laten gaan voor het CBB,” onderstreepte minister Somohardjo.