Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Links

BOUW NORMEN: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwvoorschriften https://www.nen.nl/bouw/bouwregelgeving https://www.epa.gov/smartgrowth/green-building-standards https://www.nen.nl/bouw/constructieve-veiligheid/eurocodes/overzicht-eurocodes https://www.astm.org/products-services/bos.html https://www.iccsafe.org/products-and-services/i-codes/2018-i-codes/ibc/ https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=96787 Overzicht aanbestedingen Openbare Werken Mei 2021-Juni 2023https://lookerstudio.google.com/s/rq65zZxejm8 2021https://lookerstudio.google.com/s/lMtSE7dOBlQ 2022https://lookerstudio.google.com/s/qy-kP7odMYo 2023https://lookerstudio.google.com/s/plwwvXrjObk http://www.suriname-heritage-guide.com/ https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_monumenten_in_Paramaribo https://www.unesco.nl/nl/erfgoed/historische-binnenstad-van-paramaribo

Visie

De meest klantvriendelijke en professionele overheidsorganisatie, die middels doelmatige aanwending van staatsmiddelen, duurzaam openbaar goed ontwikkelt en beheert, ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het leven in Suriname.

Missie

Het ministerie van Openbare Werken ontwikkelt, bouwt en onderhoudt het openbaar goed voor een leefbaar, schoon en mooi Suriname.

Taakomschrijving

Het formuleren en implementeren van beleid, het verzorgen van de planning en de ontwikkeling van bouwkundige- en civieltechnische werken en voorzieningen ten algemene nutte; De instandhouding van gezonde en evenwichtige verhoudingen tussen de mens en de omringende natuur en het verwezenlijken en beschermen van een duurzaam, optimaal woon- en leefmilieu; idem de controle op de […]

Organisatie structuur

Het ministerie van Openbare Werken bestaat uit vier (4) directoraten: Het Directoraat Civieltechnische Werken (CTW) Het Directoraat Bouw- en Stedebouwkundige Werken (BSW) Het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) Het Directoraat Onderzoek en Dienstverlening (O&D) Als u op het directoraat klikt, informeren we u over de taken en verantwoordelijkheden van de directoraten en hun diensten voor de gemeenschap. Directeuren Civieltechnische Werken, Dhr. […]

Historie

OprichtingDe historie van het ministerie van Openbare Werken voert ons terug naar het jaar 1855. In dat jaar werd door de toenmalige gouverneur, dhr. Charles Pierre Schimpf, per Gouvernementsresolutie van 27 december no. 1597 bepaald, dat de Civiele en Militaire Bouw departementen per 01 januari 1856 ‘verenigd zullen zijn onder de naam van het bouwdepartement’. […]

Directoraat Onderzoek en Dienstverlening

Het directoraat Onderzoek en Dienstverlening bestaat uit twee (4) onderdirectoraten: het onderdirectoraat Onderzoek en Innovatie (dhr. D. Bhaggoe) het onderdirectoraat Dienstverlening (Dhr. B. Ori) het onderdirectoraat Administratieve Diensten (mw. Sitaram) het onderdirectoraat Project Monitoring en Administratie (mw. Gopalrai) AfdelingenDe volgende Afdelingen vallen onder het onderdirectoraat Onderzoek en Innovatie:Waterloopkundige Dienst (WLA), Grondmechanisch- en Bouwmaterialen Laboratorium (GMBL), […]

Directoraat Bouw- en Stedebouwkundige Werken 

Het Directoraat Bouw- en Stedebouwkundige Werken heeft momenteel drie (3) Onderdirectoraten: het onderdirectoraat Bouwkundige Werken (dhr. R. Kalisingh) het onderdirectoraat Planologie en Verkaveling (mw. R. Soekhoe) het onderdirectoraat Administratieve Diensten (mw. A. Rahamat) AfdelingenDe volgende Afdelingen vallen onder het onderdirectoraat Bouwkundige Werken:Utiliteitsbouw, Woningbouw, Onderhoud Staatsgebouwen, Bouw- en Woning Toezicht.De volgende Afdelingen vallen onder het onderdirectoraat […]