Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Biza start veldonderzoek Paramaribo zuid-west

Om de bevolkingsadministratie te actualiseren, start het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en wel het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) op maandag 15 augustus 2022 met een veldonderzoek in het gebied Paramaribo Zuid-West. Tijdens dit onderzoek zullen medewerkers van het CBB verschillende adressen in de wijken in Paramaribo Zuid-West aandoen om na te gaan als burgers inderdaad woonachtig zijn op het door hen bij het CBB geregistreerde adres.

Het veldonderzoek vloeit voort uit de analyse die is gemaakt van het aantal onbestelde oproepingskaarten tijdens de verkiezingen van 25 mei 2020. Bij elke verkiezingen blijkt dat een aantal oproepingskaarten niet kunnen worden verstrekt aan kiesgerechtigden, omdat zij niet zijn aangetroffen op het door hen opgegeven adres bij het CBB. Het CBB moet onderzoek doen om na te gaan als deze personen daadwerkelijk wonen, waar ze staan ingeschreven.

CBB-directeur Anastatia Kanapé – Pokie geeft aan dat de bevolkingsadministratie te allen tijde dient te beschikken over betrouwbare informatie. “Het aangeven van juiste adressen is ook één van de instrumenten van de overheid om beleid te kunnen uitstippelen. De burger moet te vinden zijn op het aangegeven adres. Ik wil daarom een dringend verzoek doen aan alle burgers van Suriname om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek en om gezamenlijk te werken aan een betrouwbare bevolkingsadministratie.” Volgens Michaël Kromodimedjo, coördinator van de verkiezingswerkgroep Kiezerslijsten, is door het intern onderzoek al duidelijk, welke adressen moeten worden bezocht. “We hebben vooraf al intern onderzoek gedaan en weten dus al naar wie we moeten gaan in de verschillende gebieden.”

Het onderzoek wordt verricht door medewerkers van het CBB. Deze medewerkers zijn op 6 augustus 2022 door Kromodimedjo geïnstrueerd over hoe te werk te gaan.  Er is ook een handleiding gemaakt met vragen en situaties waarmee de medewerkers in het veld kunnen worden geconfronteerd. Het onderzoek wordt verricht in het gebied Paramaribo Zuid-West dat bestaat uit adressen die zijn geregistreerd bij de Bureaus voor Burgerzaken Paramaribo-Flora, Paramaribo-Latour, Paramaribo-Santodorp en Paramaribo-Kwatta.  Op de eerste dag wordt een aanvang gemaakt met personen die zijn ingeschreven bij het Bureau voor Burgerzaken Flora. Het veldonderzoek geschiedt van maandag tot en met vrijdag van 15.00u – 19.00u en op zaterdag en zondag van 10.00u – 18.00u.

Het personeel van het CBB zal zich tijdens het verrichten van dit onderzoek legitimeren met een badge voorzien van de foto, de naam en de functie van de ambtenaar. Daarnaast zullen de medewerkers ook herkenbaar zijn aan de groengele reflector vesten. Voor vragen en onduidelijkheden kan er contact worden opgenomen met de afdeling Voorlichting van het CBB op het telefoonnummer 494411 of WhatsApp +5978125159.