Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

BiZa minister spreekt 19de Synode der EBGS toe.

Op 24 augustus 2022 had Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken de synodalen van de 19de Synode der EBGS in de Wanicakerk toegesproken. De BiZa Bewindsman vond het een voorrecht om deze toespraak te doen aangezien hij ook de verantwoordelijkheid draagt over het Beleidsgebied Religieuze Aangelegenheden. De Synode is een grote kerkvergadering, hoogste beleidsorgaan, waar afgevaardigden van alle instituten van de Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS), het beleid van de afgelopen drie jaren evalueren, maar ook doelgerichte beleidsvoornemens voor de komende drie jaren zullen formuleren.

De BiZa Bewindsman was onder de indruk van de maatschappelijke betekenis en rol van de EBGS-kerk sedert 1778, bekeken vanuit de multi etnische en multi religieuze samenleving van Suriname. “De EBGS heeft,” volgens minister Somohardjo, “middels haar scholen, internaten, kindertehuizen (ontwikkelingsinstituten), hospitalen en bejaardentehuizen (diaconale instellingen) en sportcentra, zich consistent ingezet voor gemeenschapsontwikkeling welke een duurzame basis zijn voor welvaart en welzijn van ons geliefd Suriname.”

Eén van de belangrijke actuele items die volgens Praeses Ds Desiré Peerwijk, behandeld zal worden tijdens de Synode is de implementatie van de 24% aandelen bij Kersten die overgedragen moet worden aan de EBGS. Kersten was ontstaan vanuit het zendingswerk van de EBGS. Hij spraak de hoop uit dat deze slepende kwestie die al bijkans 7 jaren duurt zo spoedig mogelijk juridisch wordt afgewikkeld.

Synode is een Grieks woord dat afstamt van twee woorden n.l. Syn en Odos, betekent contextueel op weg gaan naar een hoopvolle toekomst als kerk cq als EBGS met als synode thema “ volg mij “ welk gehaald is uit Mattheüs 9:9.

De Synode duurt tot en met vrijdag 26 augustus en was begonnen op maandag 22 augustus. Er zullen tijdens de synode een nieuw Provinciaal Bestuur (PB) en een nieuwe Praeses als mede twee nieuwe Vice Praesessen worden gekozen. Op deze Synode zal er echter geen verkiezing plaatsvinden voor een nieuwe Bisschop aangezien de EBGS reeds over drie Bisschoppen beschikt.