Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Biza installeert commissie voor wetswijzigingen Bazo-wet

De commissie Interdepartementale wijziging ‘Wet Nationale Basiszorgverzekering’ is op 24 maart jongstleden geïnstalleerd op het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza). De installatie werd verricht door Biza-minister Bronto Somohardjo in aanwezigheid van collegaminister, Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

Volgens Ramadhin moet deze wet de garantie bieden om stabiliteit en continuïteit binnen de zorg te veranderen naar de huidige inzichten. “We hebben gezien wat de praktische onvolkomenheden zijn. Er zijn een aantal knelpunten geïdentificeerd door de regering”. Hij benadrukte dat de wetswijziging van eminent belang is. In de commissie zijn er deskundigen van verschillende ministeries vertegenwoordigd. “Ik ben ervan overtuigd dat u als commissie die de wet zal wijzigen, een goede job zal doen. Uiteraard met de inzichten van de verschillende ministers zal het concept verder uitgewerkt worden tot een verbeterde wet. Dat zal ook impact moeten hebben op de praktijk”, aldus Ramadhin. Hij wenste de commissieleden veel succes toe met de werkzaamheden.

Minister Somohardjo gaf aan dat president, Chandrikapersad Santokhi en vicepresident, Ronnie Brunswijk het sociaalgebeuren persoonlijk trekken. De ‘Wet Sociaalzekerheidstelsel’ valt administratief onder het ministerie van Biza en vervult hierin een overstijgende rol bij de uitvoering. De bewindsman spreekt de hoop uit dat de gewijzigde wet voor 25 mei 2021 klaar is voor discussie. “Er gaan hele pittige discussies ontstaan. Ik hoop dat wij de eerste week al gaan bepalen wat verbeterd moet worden”, aldus de minister.

Commissie – voorzitter Jeffrey Joemanbaks, tevens onderdirecteur van het ministerie van Biza belast met juridische aangelegenheden en regelgeving zal samen met zijn leden nagaan wat de inzichten zijn om verder hiermee aan de slag te kunnen gaan. De commissie zal onder andere de ondersteuning nodig hebben van de uitvoeringsorganen. De voorzitter verwacht van zijn leden dat de informatie confidentieel blijft, gezien het om een wetsontwerp gaat die wordt voorbereid voor de regering. De commissie zal zo snel als mogelijk aan de slag moeten om 2 keer per week een verslag uit te brengen. De commissieleden zijn: Theo Masé (Biza), Marianne Chin A Fat (Justitie en Politie), Jennifer Karmin (VG), Ildemar Fakkel (VG), Robert Soentik (Sozavo) en Roebina Plet (Financiën).