Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Biza en wereldbank bespreken uitvoeringsplan PSR

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op 23 juni een delegatie onder leiding van Lilia Burunciuc van de Wereldbank ontvangen. Zij is Country Directeur voor Caribische landen. Dit in verband met het uit te voeren Hervormingsprogramma van de overheid, het z.g. Public Sector Reform (PSR) Program. Het programma moet ertoe leiden dat het ambtenarenapparaat efficiënter gaat draaien.

Het ministerie heeft vooralsnog twee groepen geïdentificeerd, waarbij er pakketten voor worden samengesteld om de dienst vervroegd vrijwillig te verlaten. Deze zijn: de groep van 55 jaar met 35 dienstjaren en de groep 1 tot en met 5 dienstjaren. “We zijn in de afrondende fase met de exercities. Zodra we klaar zijn hiermee gaan we in gesprek met de minister van Financien. Als alles in kannen en kruiken ligt, kunnen deze ambtenaren van 1 september 2022 tot 1 januari 2023, zich opgeven om de dienst vervroegd te verlaten”, aldus de minister.

Daaraansluitend is er ook een meeting geweest met vertegnwoordigers van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ). Het doel van deze meeting was om een overlegorgaan in het leven te roepen, dat zich met allerhandse issues zal bezighouden. Zaken die betrekking hebben op zowel de publieke als pariculiere sector, waaronder de mogelijkheid om ambtenaren te bij-en herscholen in de ondernemerschap. Ook het opzetten van een Shared Service Center werd besproken. Deze heeft als doel om de ambetnaren die geen werkplek hebben te outsourcen naar de private sector.

ASFA en VSB zijn in deze belangrijke actoren om na te gaan wat de mogelijkheden voor de overheid. Dit zal volgens de minister vlotter verlopen, omdat er destijds al een werkgroep was geinstalleerd die het voorbereidende werk al geeft gedaan.