Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

BiZa breidt opleidingsaanbod uit

In het kader van decentralisatie heeft minister Bronto Somohardjo van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) gemeend het opleidingsaanbod uit te breiden. Zo wenst hij voor het cursusjaar 2022-2023 de reguliere opleidingen te brengen naar Commewijne (Peperpot), Wanica (Lelydorp) en Saramacca (Groningen). De voortzetting hiervan is volkomen afhankelijk van de behoefte bij de registraties. “Als blijkt dat er wel animo is, dan zullen de opleidingen starten”, zegt Kavitadevi Gangadin, coördinator van de afdeling Vorming en Opleiding (V&O). Gangadin legt uit dat er minimaal 15 studenten nodig zijn om een klas te vormen. Vermeldenswaard is dat de Hogerberoepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement (HBO-B&O) voor het collegejaar 2022-2023 vooralsnog alleen in Paramaribo en Nickerie verzorgd zal worden.

Binnen de formele taakstelling van BiZa is de zorg voor het functioneren van het overheidsapparaat opgenomen. Het opleiden en trainen van overheidspersoneel maakt hiervan deel uit. Hiermee belast is de afdeling V&O van BiZa. Middels opleidingen en trainingen wordt gestreefd naar het bijbrengen van functionele kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van functioneel rolgedrag om te bevorderen, dat de ambtenaar mogelijkheden leert ontdekken om effectiever bij te dragen tot de verwezenlijking van de door de overheidsdienst gestelde werkdoelen.

Om de onderstaande opleidingen te kunnen volgen dient u ambtenaar te zijn en te voldoen aan de bovengenoemde minimale toelatingseisen.

De cursisten van de Bevolkingsadministratie opleidingen betalen geen cursusgeld.